DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Dialóg Európa
Projekt Demagog sa v uplynulých dnoch zameral na overenie verejnej diskusie "Dialóg Európa" v Košiciach, ktorej sa zúcastnili slovenský eurokomisár Maroš Šefcovic a predseda parlamentu Pavol Paška (ktorý nahradil na poslednú chvílu premiéra Roberta Fica). Zmyslom debaty bola podpora dialógu medzi Európskou úniou a jej obcanmi, coho súcastou je aj vysvetlovanie európskej problematiky, o ktorej možno mnohí obcania až tak vela nevedia. Naše overenie však ukazuje na to, že politici v rámci tejto debaty niekolko krát fakticky zaváhali, pri com štatisticky väcší pocet nepresných údajov zaznamenal Maroš Šefcovic. Ten si napríklad pomýlil inštrumenty európskeho práva - nariadenie a smernicu, ked anglickú "directive" preložil nesprávne ako nariadenie, pri com správne sa jedná o smernicu. Okrem toho niekolko krát zaváhal pri citovaní toho, ako sa menili životné úrovne obcanov SR a CR po vstupe do EÚ. Nesprávne tvrdil aj to, že sme na tom v životnej úrovni lepšie ako Portugalsko, podla údajov Eurostatu sme na tom zhodne. Na druhej strane Pavol Paška si nesprávne myslí, že podpora EÚ na Slovensku je najvyššia spomedzi clenských krajín, podla údajov Eurobarometru sme však v podpore EÚ priemerní. Okrem toho Pavol Paška nesprávne uvádzal údaje o vlastnom pôsobebení v parlamente, ked tvrdil, že sa zahranicnou politikou zaoberal už od svojho vstupu do parlamentu, kým v skutocnosti tomu tak bolo až o nieco neskôr. Záverom možno konštatovat, že kým podobné debaty sú urcite vítané, politici by si mali dat záležat na faktickej správnosti svojich údajov, ked chcú obcanom vysvetlovat európske skutocnosti. Najmä zvýšený pocet nepresností u eurokomisára je problematický.

Pavol Paška

SMER-SD
6 1 1 1

Maroš Šefčovič

Nestraníci
10 5 1 3
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Pavol Paška
 • Maroš Šefčovič
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Direktíva je vlastne nariadenie, to znamená, že nariadenia sú priamo uplatniteľné právne predpisy, ktoré sa síce prijímajú spoločne, ale sú priamo uplatniteľné v členských krajinách. Čiže ide o zákon, dá sa povedať.

Iné - 12.10.2013
Nepravda

Výrok Maroša Šefčoviča hodnotíme ako nepravdivý, keďže hovorí o direktíve z anglického slova directive, čo je ekvivalentom smernice v slovenskom jazyku. Na rozdiel od nariadenia, ktoré je všeobecne záväzné právo a nevyžaduje ratifikáciu, smernica definuje ciele, ale metódy ich dosiahnutia prenecháva...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Ja len naozaj veľmi stručne, lebo Európska únia má naozaj záväzok voči krajinám západného Balkánu, tzv. Solúnska agenda, že ako európske krajiny majú v podstate nárok na vstup do Európskej únie.

Iné - 12.10.2013
Pravda

Z nižšie uvedeného vyplýva, že tzv Solúnska agenda smeruje krajiny západného Balkánu na cestu do EÚ."Solúnsky summit v júni 2003 obohatil proces stabilizácie a pridruženia o prvky pochádzajúce z procesu rozšírenia tak, aby lepšie vyhovoval novým výzvam. Solúnska agenda predstavila súbor nových nástr...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

A musím povedať, že jedine Česká republika, Slovensko si vlastne nastavili jednotlivé regióny tak, že vlastne z možnosti poberať pomoc zo štrukturálnych fondov boli vlastne regióny hlavných miest odčlenené. To znamená, že sa regionálne rozdelenie zrealizovalo tak, že v podstate tie regióny hlavných miest nemali možnosť poberať túto pomoc zo štrukturálnych fondov, ale iba z kohézneho fondu.

Iné - 12.10.2013
Nepravda

Majoritná časť financií štrukturálnych fondov je určená najchudobnejším regiónom, ktorých HDP na obyvateľa je nižsí ako 75% priemeru EÚ. Na základe interaktívnej mapy vypracovanej Európskou komisiou je vidieť, že okrem  Českej republiky (region Praha) a Slovenskej republiky (Bratislavský kraj) ...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Skoro 14 miliónov ľudí v Európe žije v inej krajine.

Iné - 12.10.2013
Pravda

Podľa správy Eurostatu  žilo v roku 2011 12,8 milióna občanov členských štátov EÚ v inej ako svojej krajine v rámci EÚ. V prípade, že sa do úvahy bralo miesto narodenia a nie občianstvo, počet týchto osôb sa vyšplhal na 16,5 milióna. Vzhľadom na relatívne nízku odchýlku, nedostupnosť novších úd...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Veď máme spoločnú menu, veď máme spoločnú ochranu vonkajších hraníc, veď máme spoločné právo pre našich občanov pracovať, pobývať v ktorejkoľvek krajine Európskej únie.

Iné - 12.10.2013
Pravda

Vo výroku sú uvedené atributy vychádzajúce z rôznych aktivít EU.Spoločná mena, ochrana hraníc, sloboda pohybu a pobytu. Výrok je hodnotený ako pravdivý, jednotlivé atribúty sú rozvedené nižšie.Spoločná mena: spoločnú menu euro, Slovensko prialo v roku 2009. Spoločná ochrana  vonkajších hra...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Slovensko len tento rok vydá na dlhovú službu, to znamená, my len zaplatíme finančným inštitúciám za to, že nám požičiavajú peniaze 1,4 miliardy eur. To je 1,9 percenta HDP.

Iné - 12.10.2013
Pravda

Je pravdivý, že Slovensko vydá na dlhovú službu v roku 2013 1,4 miliardy eur čo tvorí 1,9% HDP. Keďže Štatistický úrad aktuálne nezverejnil výšku HDP za rok 2013, v prepočtoch budeme pracovať s údajmi za rok 2012.  Podobný výrok už Demagóg v minulosti podobný výrok overoval: Na telo 2.júna 2013...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Európska únia má v podstate rozpočet, ktorý predstavuje len jedno percento európskeho HDP.

Iné - 12.10.2013
Pravda

Rozpočet Európskej únie na rok 2013 bol schválený vo výške 150,9 mld. EUR, pričom HDP Európskej únie predstavovalo v roku 2012 sumu 16 673 mld. USD. Celkový strop viazaných rozpočtových prostriedkov pre rok 2013 (152 502 mil. EUR) zodpovedá 1,15 % Hrubého národného dôchodku. Výdavky na pol...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

V tomto období, z tejto finančnej perspektívy, z tohto 7-ročného rozpočtu sa prijalo také určité nóvum. Ja som bol vtedy jeden z tých, ktorí to veľmi podporovali, aby sa vytvorila takzvaná horizontálna priorita. To znamená, aby z každého operačného programu bola vyčlenená určitá časť prostriedkov na rómske projekty.

Iné - 12.10.2013
Neoveriteľné

Pojem horizontálne priority vo vztahu k sociiálnej inklúzii Rómov sa spomína vo viacerých dokumentoch Európskej komisie ako na príklad dokument na tému opatrení štrutkturálnych fondov na obdobie 2014-2020, v ktorom sa uvádza:"In accordance with the key priorities of smart, sustainable and inclusive ...

Pavol Paška

SMER-SD

Jedna z najzásadnejších otázok pre Slovensko dnes, je získanie výhody dočerpať predchádzajúce finančné obdobie a zdroje, cez predĺženie lehoty o rok. Len Slovensko a Rumunsko získalo zatiaľ súhlasom na výbore,..

Iné - 12.10.2013
Pravda

Výbor Európskeho parlamentu skutočne schválil výnimku pre Slovensko a Rumunsko, ktoré získali viac času na čerpanie eurofondov, konkrétne o rok dlhšie ako by pôvodne mali. Podľa informácií portálu euractiv.sk žiadne iné krajiny výnimku nedostali. Európsky parlament by mal o tejto výnimke hlasovať v ...

Pavol Paška

SMER-SD

Sú krajiny, ktoré majú ďaleko horšie čerpanie (eurofondov, pozn.)...

Iné - 12.10.2013
Pravda

Slovensko je v čerpaní eurofondov piatou najhoršou krajinou s čerpaním na úrovni 34,7 %. Medzi najhoršie kvarteto členských krajín patria: Rumunsko (14,7%), Bulharsko (26,7%), Malta (29,8%) a Česká republika (29,9%)."Podľa údajov z januára 2013 si najlepšie v období 2007 - 2013 počínalo Írsko, ...

Pavol Paška

SMER-SD

Dlhodobo v prieskumoch sa Európsky parlament objavuje na špičke dôveryhodnosti inštitúcií u Slovákov.

Iné - 12.10.2013
Pravda

Údaje Eurostatu potvrdzujú, že v poslednom období z európskych inštitúcií Slováci skutočne najviac veria Európskemu parlamentu Hodnoty sú prezentované v nasledujúcom grafe. Hodnoty v grafe predstavujú percentuálnu hodnotu respondentov s dôverou k inštitúciám EU. V prípade dôvery v dom...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

My sme členovia eurozóny. Tam sa každé jedno rozhodnutie prijíma jednomyseľne. Bez rozhodnutia Slovenskej republiky sa tam nemôže nič udiať.

Iné - 12.10.2013
Pravda

Rozhodnutia v eurozóne prijímajú členské krajiny na základe Pravidiel organizácie samitov eurozóny (.pdf, s. 10). Z bodu 6.3 sa dozvedáme, že „vyhlásenia sa odsúhlasia na základe konsenzu členov samitu eurozóny.“...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

..právomoci Európskeho parlamentu sa prudko zvýšili a bolo by samozrejme veľmi nešťastné, aby vlastne to zvýšenie právomocí Európskeho parlamentu, ktorý dnes vlastne rozhoduje spolu s členskými štátmi o 90-tich percentách legislatívy akéhokoľvek druhu..

Iné - 12.10.2013
Pravda

Lisabonská zmluva dáva Európskemu parlamentu väčšie právomoci vo viac než 40 nových oblastiach v rámci konceptu "spolurozhodovania" (co-decision), podľa ktorého má parlament také isté práva ako Rada Európy. Medzi tieto oblasti patria poľnohospodárstvo, energetická bezpečnosť, imigračná politika, súd...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Nie je to problém na Slovensku, ale boli by ste veľmi prekvapení, že v Európskej únii máme krajiny, hlavne na juhu, kde až 10-15 percent detí nedokončí základnú školskú dochádzku. Tento problém na Slovensku nemáme a tam patríme k najlepším z EÚ.

Iné - 12.10.2013
Pravda

Na základe tlačovej správy Európskej komisie zo 7.júna 2012 sme zistili, že 5% detí na Slovensku nedokončí základnú školskú dochádzku, čo skutočne patrí medzi najlepšie čísla v EU. Na druhej strane, viaceré štáty majú 10-15 % detí, ktoré nedokončia základnú školskú dochádzku. Medzi štáty v tomto int...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Toto sú vlastne prvé dve iniciatívy, tú druhú podporilo vyše 30-tisíc občanov. Týkala sa limitovania výskumu kmeňových buniek.

Iné - 12.10.2013
Nepravda

Iniciatívu Jeden z nás, ktorú má podľa popisu pán Šefčovič na mysli, na Slovensku podporilo podľa TASR 29 tisíc občanov, čo nie je vyše 30 - tisíc. Iniciatívu dokopy podpísalo k 13. októbru 1 230 000 Európanov a zbieranie podpisov sa končí 1. novembra 2013....

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Máme dve iniciatívy ("európské petície", pozn.), ktoré prekonali tú hranicu jedného milióna podpisov a obidve boli veľmi výrazne podporené aj na Slovensku. Napríklad iniciatíva Právo na vodu, vyše 22-tisíc Slovákov a Sloveniek ju podporilo.

Iné - 12.10.2013
Neoveriteľné

Dve iniciatívy, ktoré má Maroš Šefčovič na mysli sú iniciatíva ONE OF US a WATER IS A HUMAN RIGHT a tak ako tvrdí obe dosiahli viac ako milión podpisov.Druhá spomenutá získala dokonca približne 1,9 milióna podpisov. Čo sa týka tejto iniciatívy Právo na vodu, nie je možné zistiť celkové množstvo...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

No v podstate len ten ekonomický rozvoj, ktorý som spomínal, ten dokumentuje to, že už v otázke životnej úrovne sme predbehli krajiny, ktoré boli pred nami. Už sme na tom lepšie ako Maďarsko, sme na tom lepšie ako Portugalsko, mnohé ďalšie krajiny.

Iné - 12.10.2013
Zavádzajúce

V rebríčku životnej úrovne meranej ako podiel HDP na jedného obyvateľa dosiahla Slovenská republika 75% priemeru EÚ. Z tabuľky uverejnenej v článku na portáli Openiazoch.sk vyplýva, že Slovensko obsadilo 20. priečku, pričom nižšiu úroveň života majú v Litve, Estónsku, Maďarsku, Poľsku, Lotyšsku, Rum...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Rakúsko je druhá najvyspelejšia krajina po Luxembursku.

Iné - 12.10.2013
Pravda

Vyspelosť krajiny, je možné hodnotiť indexom HDP per capita, tzv: parita kúpnej sily. Podľa najnovších údajov Eurostatu za rok 2012 je skutočne po Luxembursku druhou krajinou Rakúsko. Výrok je teda hodnotený ako pravdivý.Pozn: hodnota je vyjadrená indexom. T.j. priemer EU 28 je hodnot...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

85 percent toho, čo sa na Slovensku vyprodukuje, sa exportuje do Európskej únie.

Iné - 12.10.2013
Pravda

Na základe dostupných informácií na Štatistickom úrade SR sa dozvedáme, že celkový vývoz produkcie smeroval v spomínanom množstve do krajín Európskej únie..RokExport do Eú1-6/201382,9%201283,8%201184,7%Tieto čísla boli uverejnené aj v článku na portáli investujeme.sk....

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Veď keď sa pozrieme len napríklad na Českú republiku, tí začali so 73 percentami, no a dnes sú niekde na 79 (jedná sa o životnú úroveň obyvatelstva proti europskému priemeru, pozn.).

Iné - 12.10.2013
Nepravda

Keď Česká republika vstúpila do EÚ 1. mája 2004, jej HDP na obyvateľa voči európskemu priemeru bol podľa Eurostatu na úrovni 78 percent. Momentálna výška HDP na obyvateľa je podľa posledných údajov z roku 2012 79 percent. I keď sa Česku v rokoch 2007 a 2009 podarilo dosiahnuť úroveň 83 percent,...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Ja sa pamätám, keď som prišiel do Bruselu ako veľvyslanec, stály predstaviteľ pri Európskej únii a začínali sa prvé rozhovory o tom, akým spôsobom sa bude rokovať, o tej sedemročnej finančnej perspektíve, o rozpočte Európskej únie, tak si veľmi dobre pamätám, že v tom čase slovenská životná úroveň predstavovala len niečo okolo 53 percent európskeho priemeru. Dnes, pár rokov neskôr, už sme na 73 percentách.

Iné - 12.10.2013
Nepravda

Životná úroveň obyvateľov krajiny sa určuje podľa úrovne HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily. Keď sa Maroš Šefčovič stal veľvyslancom, resp. stálym predstaviteľom Slovenska v EÚ v roku 2004, životná úroveň na Slovensku bola podľa údajov Eurostatu na úrovni 57 percent európskeho priemeru. Momentáln...

Pavol Paška

SMER-SD

Napriek tomu si myslím, že tá podpora (EU, pozn.) Slovákov stále je najvyššia v Európskej únii.

Iné - 12.10.2013
Nepravda

Výrok Pavla Pašku hodnotíme ako nepravdivý.Na základe výsledkov Eurobarometru Európskeho parlamentu z 21.augusta 2013 sme zistili, že 50% opýtaných Slovákov vníma členstvo krajiny v Európskej únii ako dobrú vec. Slovensko sa tak drží priemeru 27 krajín EÚ a výrazne zaostáva za viac proeurópskymi čle...

Pavol Paška

SMER-SD

Pamätám si, že to nevyhnutné referendum (o vstupu Slovenska do Europskej únie, pozn.) podporovalo celé politické spektrum.

Iné - 12.10.2013
Pravda

Pavol Paška má pravdu, že celé politické spektrum podporovalo referendum o vstupe Slovenska do EÚ. Dokazuje to hlasovanie NRSR z 21. januára 2003, kedy zo 147 zúčastnených všetci hlasovali za. Jednalo sa o návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení referenda o vstupe ...

Pavol Paška

SMER-SD

Tá podpora (vstupu do Európskej únie, pozn.) bola, Maroš oprav ma, bola skoro 80 percent.

Iné - 12.10.2013
Pravda

Podľa Eurobarometra bola podpora vstupu do EÚ pred referendom na úrovni 80% v januári, v marci sa toto číslo ešte zvýšilo na 82% resp 83% (v závislosti od prieskumu). Výrok teda hodnotíme ako pravdivý.Eurobarometer, 11. apríla 2003 (pdf.):"The proportion of those supporting EU accession has increase...

Pavol Paška

SMER-SD

Slovensko bolo vždy najproeurópskejšia krajina pred našim vstupom.

Iné - 12.10.2013
Pravda

Z výsledkov prieskumov Eurobarometra uverejnených v apríli 2003, tj.  pred samotným referendom ohľadom vstupu SR do EÚ vyplýva, že spomedzi 10 krajín tzv. piateho rozšírenia EÚ bola podpora vstupu v Slovenskej republike skutočne najvyššia. V januári sa 80% opýtaných vyjadrilo za vstup, v marci ...

Pavol Paška

SMER-SD

Ak si dobre pamätám, a venujem sa európskej problematike od roku 2002, keď som prvýkrát vstúpil do Európskeho parlamentu, do nášho národného parlamentu a mal som na starosti zahraničnú politiku, (..)

Iné - 12.10.2013
Zavádzajúce

Podľa oficiálneho životopisu Pavla Pašku, zverejneného na stránkach NRSR, do národného parlamentu skutočne vstúpil v roku 2002. V tomto období však pôsobil vo výboroch pre zdravotníctvo a v Osobitnom kontrolnom výbore. Ako predseda zahraničného výboru v NRSR pôsobil až v období 2004-2006. Demag...

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Posledné 3-4 mesiace, v podstate všetky indikátory, ktorými môžeme merať ekonomický vývoj, sú pozitívne.

Iné - 12.10.2013
Neoveriteľné

Predpokladám, že eurokomisár Šefčovič myslel EU. Hoci som sa dopátral k jednému zdroju Eurostatistics (.pdf, s. 19), nenašiel som tam údaje posledných troch až štyroch mesiacov, a nie úplne rozumiem tým ekonomickým číslam, preto označujem výrok ako neoveriteľné....

Pavol Paška

SMER-SD

Slovensku sa celkom darí a ten kontext európsky je, a vrátim sa aj k tej podmienke predĺženia čerpania fondov, je v tej elitnej grupe, s ktorou nie je problém. Nie je problém. Jednoducho patríme s Nemeckom, s Fínskom, Maroš pomôž mi, kto tam je štvrtý, Slovensko, krajiny, kde naozaj miera zadlženia, zachovanie ešte akého takého rastu, schopnosť požičiavať si na trhu, jednoducho parametre, inflácia...

Iné - 12.10.2013
Neoveriteľné

Žiadne dôkazy o existencii "elitnej" skupiny, do ktorej by Slovensko patrilo spolu s Nemeckom a Fínskom sme nenašli, a preto hodnotíme výrok Pavla Pašku ako neoveriteľný. Poznámka: Výrok o predĺžení čeprania európskych fondonv sme už overovali -  v článku SME z 5. septembra 2013 ...

success
error