DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Táto logická vec ma naozaj udivuje. Práve naopak, ja som bol na zasadnutí výboru pre európske záležitosti. To sa nejednalo o ten 21-vý júl, ale na predchádzajúci summit Európskej rady, kde návrh jednoducho neprešiel na výbore pre európske záležitosti. Pani premiérka je holý fakt. Išla bez schváleného návrhu uznesenia.

Ivan Štefanec vs. Jozef Kollár, Ivan Švejna, Andrej Danko - 26.09.2011
PravdaPodľa NRSR.sk (doc.)sa na 22 schôdzi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, prerokovala aj "informácia o rokovaní Európskej rady, ktoré sa uskutoční v dňoch 24.-25.3.2011... Materiál uviedla predsedníčka vlády Radičová."

Z výsledkov rokovania Výboru pre európske záležitosti vyplýva, že predložený návrh týkajúci sa zasadnutia Európskej rady nebol schválený potrebnou nadpolovičnou väčšinou. Teda neprešiel Výborom pre európske záležitosti.    Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2011
success
error