DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

A potom je tam ešte podstatná vec, a to je vnímanie sporiteľa a jeho finančnej gramotnosti a sklonu k riziku, ktoré podľa posledných prieskumov Focusu ešte niekedy z jesene jednoznačne hovoria o tom, že to je vo veľmi zlom stave.

Peter Kažimír vs. Ivan Švejna - 14.03.2011
Pravda

Samotný prieskum agentúry Focus na stránkach dostupný nie je, ale informácie o výsledkoch výskumu priniesla napríklad agentúra SITA. O tom, že mnohí sporitelia nemajú skúsenosti s investovaním, nevedia presne do akého typu fondov z hladiska rizika investujú a nie sú rizikovému investovaniu naklonení, svedcia napríklad tieto závery prieskumu: 

"Vyše polovica sporitelov v rastových dôchodkových fondoch v druhom pilieri má minimálne vedomosti a skúsenosti s investovaním. Prevažná väcšina z nich nikdy neinvestovala v podielových fondoch a ani prostredníctvom iných financných nástrojov.

Hoci si na svoj dôchodok sporia vo fondoch, ktoré majú od vzniku druhého piliera prívlastok najrizikovejšie, pre takmer dve tretiny sporitelov je riziko pri investovaní neželaným javom.

Ochota akceptovat riziká pri investovaní dôchodkových úspor nie je podla prieskumu závislá od úrovne vedomostí o systéme starobného dôchodkového sporenia. 'Až polovica sporitelov v rastových dôchodkových fondoch, ktorí majú stredné až vysoké vedomosti o jeho fungovaní a skúsenosti s investovaním, má k riziku nízky sklon a uprednostnuje tak konzervatívny prístup k investovaniu v rastovom fonde.'

Naopak, len tretina sporitelov uviedla, že si sporí v rastovom fonde – podstatne menej, ako je tomu v skutocnosti (približne 60 %). Bezmála pätina sporitelov (18 %) v prieskume nevedelo uviest typ dôchodkového fondu, v ktorom si sporí.


Podobný Kažimírov výrok sme už overovali tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2011
success
error