DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

My sme v minulom období proste pripravili inštitúcie na to, aby také niečo mohlo vzniknúť, nám sa podarilo presadiť zákon o vytvorení novej daňovej, po novom finančnej správy.

Peter Kažimír vs. Ivan Švejna - 14.03.2011
Pravda

V októbri 2009 schválili poslanci zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov, ktorý priniesol zmenu do organizačnej štruktúry daňového riaditeľstva.

Ako sa uvádza v predkladacej správe, podľa dovtedy platného zákona boli daňovými orgánmi Daňové riaditeľstvo SR a daňové úrady vrátane Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty. Nový zákon zrušil pracoviská Daňového riaditeľstva, zriadil osem daňových úradov v sídle kraja a Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty s celoslovenskou pôsobnosťou. Cieľom zrušenia bolo zrýchlenie riadiacich a rozhodovacích procesov a k efektívnejšiemu prenosu informácií priamo od centra k výkonu a správe daní.

Zákon vychádzal z Koncepcie reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov (.doc) z mája 2008, ktorej cieľom bolo zefektívnenie colnej a daňovej správy "v zmysle zníženia vlastných nákladov, účinnejšia z pohľadu výberu štátnych príjmov a zároveň proklientsky orientovaná s cieľom zjednodušenia procesov a odstránenia nadbytočnej byrokracie a záťaže na strane povinného subjektu, no predovšetkým pripravená na prevzatie úlohy miesta zjednoteného výberu daní, cla a poistných odvodov." Reforma bola plánovaná v dvoch fázach pod názvom UNITAS I. a UNITAS II.

Viac si môžete prečítať napríklad tu a tu

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2011
success
error