DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

Som rád, že sa nám to podarilo obhájiť, tie dva, ktoré pán Figeľ spomínal ( Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Trnavskom a Nitrianskom regióne a Košickom a Prešovskom regióne, pozn.)

Deravé slovenské cesty a spomalené dialnice - 25.02.2013
Pravda

V oficiálnej tlačovej správe ministerstva sa uvádza, že EK nezastavila čerpanie eurofondov pre dopravné projekty, pretože sa zlepšila implementácia projektov. Celkovo je v súčasnosti zakontrahovaných takmer 2,3 miliardy eur (viac ako 60 % alokácie OPD - Operačný program Doprava). Následkom obnovenej dôvery EK sa stal aj vnútorný audit projektov na ministerstve.

Zmeny, ktoré EK hodnotila pozitívne sa týkali okrem iného zlepšenia kontroly vo verejnom obstarávaní, kontroly oprávnených výdavkov, zvýšenia počtu kontrol vykonávaných na mieste i 100-% administratívneho overovania žiadostí o platbu. OPD ich začal zavádzať v priebehu roku 2012.

Eurokompas uvádza (str. 16), že projekty pre rozvoj ciest 1. triedy sa podarilo uskutočniť. Jedná sa o výstavbu obchvatu Prešova a sanáciu cesty medzi Veľkým Krtíšom a obcou Veľký Potôr. Dosiahla sa dohoda, že EÚ preplatí 85 percent projektov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.02.2013
success
error