DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Toto je pre mňa zásadná otázka. V Európe okrem Holandska a sčasti Belgicka takýto model neexistuje (že štát financuje súkromné školstvo pozn.). A znovu opakujem, rodičia platia dane a štát zabezpečuje každému dieťaťu právo vzdelávať sa vo verejných VŠ. Ak chce niekto dieťa dať do súkromnej školy, je to jeho slobodné rozhodnutie, ale štúdium si musí zaplatiť. Tak je to všade v EÚ.

Reforma školstva Dušan Caplovic vs. Miroslav Beblavý - 30.04.2012
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý. Podľa analýzy z roku 2004 je síce pravda, že v Holandsku a vo flámskom spoločenstve v Belgicku sú súkromné školy subvencované a tento typ vzdelávania má v daných oblastiach prevahu nad verejným vzdelávaním, súkromné školstvo je však štátom financované aj v iných krajinách Európskej únie.

Analýza autoriek Vincúrovej a Homolovej Súkromné vzdelávanie v štátoch Európskej únie (.pdf) z roku 2004 (pozn. vzhľadom na to, že analýza je z februára 2004, popisuje len tie krajiny, ktoré boli v danej dobe členmi EÚ) rozdeľuje vzťah medzi súkromným vzdelávaním a verejným financovaním do troch skupín.

Prvú skupinu tvoria štáty, ktoré na činnosť súkromných škôl nedostávajú žiadne verejné prostriedky. Patrí sem Grécko a v Spojené kráľovstvo.

Druhú skupinu tvoria Francúzsko, Portugalsko a Taliansko. V týchto krajinách dostávajú súkromné školy štátne dotácie na základe uzatvorených zmlúv, ktorých plnenie nariaďujú verejné orgány.

Vo väčšine vtedajších štátov EÚ sú súkromné školy čiastočne alebo celkom financované štátom a vzdelávanie je poskytované za viac-menej rovnakých podmienok ako verejné vzdelávanie. Do tejto skupiny patrí Belgicko, Holandsko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Írsko, Rakúsko či Švédsko.

Ako sa v analýze ďalej uvádza „Verejné vzdelávanie má prevahu vo všetkých štátoch s výnimkou Holandska a flámskeho spoločenstva v Belgicku. Tam viac žiakov chodí do subvencovaných súkromných škôl.“
Čiže z posledne uvedeného vyplýva, že D. Čaplovič by hovoril pravdu ak by hovoril čisto o podiele súkromného vzdelávania na celkovom. O tomto však D. Čaplovič nehovorí. Hovorí, že štúdium si musí okrem Holandska a Belgicka všade zaplatiť. Toto nie je pravda, pretože je súkromné vzdelávanie financované štátom aj v ďalších krajinách ergo študent nemusí platiť vôbec alebo len čiastočne za celkové náklady na štúdium.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.04.2012
success
error