DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Borec

Nestraníci

keď hovoríte o doktorovi Mazákovi alebo Kresákovi alebo Mazákovi teda, tak on bol predsa sudca Krajského súdu alebo mestského súdu v Košiciach predtým, než išiel.

Justicné reformy - 07.04.2014
Zavádzajúce

Minister Borec prezentuje kvalifikáciu Mazáka, ktorú mal v čase keď bol zvolený za Ústavného sudcu v roku 2000, pričom túto argumentáciu využíva v kontexte porovnania so súčasnými zvolenými kandidátmi, keď podľa neho Mazáková kvalifikácia sudcu mestského súdu je porovnateľná s kvalifikáciou súčasných zvolených sudcov. V našom overení kvalifikáciu súčasných zvolených kandidátov nehodnotíme a s Mazákom neporovnávame, zameriavame sa na jeho osobu. Je pravdou, že Ján Mazák bol v minulosti predsedom mestského súdu v Košiciach, avšak z tejto pozície odišiel už v roku 1990. Pred zvolením za sudcu Ústavného súdu ešte posobil ako advokát, poradca Ústavného súdu, štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti. Tieto posty považujeme za dodatočnú kvalifikáciu Mazáka pri voľbe v roku 2000 a keďže ich minister Borec nespomína, považujeme jeho výrok za zavádzajúci.

Ján Mazák bol do roku 1990 predsedom mestského súdu v Košiciach, po tejto funkcii ešte prešiel viacerými pozíciami pred tým, ako sa stal sudcom a predsedom Ústavného súdu SR (2000) a neskôr generálnym advokátom na Európskom súdnom dvore v Luxemburgu (2006). Mazák v 90tych rokoch po skončení funkcie predsedu mestského súdu pôsobil ako advokát (1990 - 1998), poradca Ústavného súdu SR (1993 - 1998) a štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR a podpredseda Legislatívnej rady vlády SR (1998 - 2000). Minister Borec vytvára dojem priameho prechodu z mestského súdu na Ústavný súd, čím vytvára nesprávny dojem rýchleho postupu a dopúšťa sa zavádzania.
(hodnotenie výroku bolo doplnené 11.4.2014 bez zmeny pravdivostnej hodnoty).

Dátum zverejnenia analýzy: 06.04.2014
success
error