DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Borec

Nestraníci

pani poslankyňa samozrejme spomína oslabovanie pozície prezidenta, naopak, kritizovala ešte pred prezidentskými voľbami posilňovanie pozície prezidenta, tak tu tiež vidím určitý rozpor a jasnú politiku.

Justicné reformy - 07.04.2014
Zavádzajúce

Je pravdou, že vo februári 2014 Lucia Žitňanská pri kritike navrhovaných zmien v súdnictve uviedla rozšírenie prezidentských právomocí ako možné riziko, ktoré by jej zabránilo v podpore tohto návrhu zákona. Treba však podotknúť, že sa vyjadrovala k pôvodnému, vládnemu návrhu zákona, ktorý mal iné znenie práve v súvislosti s právomocami prezidenta, než ten, ktorý bol prerokovaný a schválený v parlamente spolu s návrhom o ústavnej ochrane manželstva. Navyše ešte pred druhým kolom volieb Žitňanská kritizovala poslanecký návrh za oslabovanie právomocí. Nedá sa preto hovoriť o rozpore a výrok Tomáša Boreca hodnotíme ako zavádzajúci. 

Zatiaľ čo pôvodný vládny návrh kompetencie prezidenta skutočne posilňoval ("Do kompetencií prezidenta Slovenskej republiky sa navrhuje doplniť ďalšia, a to vymenovanie a odvolanie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky." ), poslanecký ich naopak obmedzuje ( "K bodu 3 - Navrhuje sa, aby prezident Slovenskej republiky od účinnosti tohto ústavného zákona už členov Súdnej rady Slovenskej republiky nenavrhoval"- dôvodová správa návrhu).  

Už pred druhým kolom prezidentských volieb Lucia Žitňanská kritizovala návrh zmeny Ústavy predložený Pavlom Paškom a Pavlom Hrušovským, a jeho oslabenie pozície prezidenta a vyjadrila presvedčenie, že Robert Fico sa prezidentom nestane.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.04.2014
success
error