DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Krúpa

OĽaNO

V podstate neblokuje tú okamžitú pomoc (pozn. prezidentkine veto), ktorá by mala nastúpiť od 1. júla a samozrejme sú tam niektoré nedoriešené veci.

Robert Kaliňák a Juraj Krúpa v Na telo - 24.06.2022
Pravda

Opatrenia, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2022, tvoria podľa dokumentu s pripomienkami prezidentky SR len malú časť schváleného zákona (.docx). Prezidentka SR vyjadrila nesúhlas s opatreniami nadobúdajúcimi podľa schváleného zákona účinnosť od januára 2023, resp. januára 2024. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Prezidentka sa k opatreniam so skorším dátumom nadobudnutia účinnosti vyjadrila nasledovne: „Ak sa NR SR stotožní s pripomienkami a schváli zákon s navrhovanými zmenami, zabezpečí tým v plnom rozsahu pomoc rodinám, ktorá podľa schváleného zákona mala byť realizovaná od 1. júla 2022 a súčasne sa vytvorí dostatočný časový priestor na to, aby v riadnom legislatívnom procese a po sociálnom dialógu boli k 1. januáru 2023 prijaté trvalé systémové opatrenia pomáhajúce rodinám a ohrozeným skupinám obyvateľov”. (.docx, s. 5)


Zákon môže byť schválený aj bez prezidentkinho podpisu; pokiaľ by sa však nemal opätovne dostať cez hlasovanie parlamentom, môže byť podľa rokovacieho poriadku NR SR predložený na schôdzi až po uplynutí 6 mesiacov, čo by vylúčilo možnosť zavedenia opatrení so zamýšľanou platnosťou od 1. júla. Toto však nie je priamy dôsledok prezidentského veta, ale miery zhody poslancov v Národnej rade a ich hlasovaní o návrhu zákona.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.06.2022
success
error