DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Krúpa

OĽaNO

Vyše 60 % všeobecných lekárov je v dôchodkovom veku.

Koaličná kríza: Blaha a Krúpa v Slovenskom rozhlase - 01.04.2021
Nepravda

48 percent všeobecných lekárov, ktorí ordinujú v slovenských ambulanciách, má viac ako 59 rokov. V dôchodkovom veku ich teda určite nie je 60 percent. Tvrdenie Juraja Krúpu hodnotíme ako nepravdivé.  Podľa údajov NCZI bol na Slovensku v roku 2020 priemerný vek všeobecných lekárov 54 rokov. Z údajov, ktoré NCZI poskytlo portálu Demagóg.SK vyplýva, že k januáru 2021 sme mali 2786 takýchto lekárov. 1198 je starších ako 59 rokov - a teda 43 percent. Z rovnakých údajov od NCZI, ktoré má portál Demagóg.SK k dispozícii, vyplýva, že na Slovensku sme k januáru 2021 mali 903 všeobecných lekárov pre deti a dorast. 577 je starších ako 59 rokov - a teda 64 percent.  Spolu teda máme na Slovensku 3689 všeobecných lekárov. 1775 je starších ako 59 rokov - a teda 48 percent.  Vek odchodu do dôchodku sa nedá zovšeobecniť. Záleží od pohlavia a počtu vychovaných detí. Ženy vedia za istých okolností odísť do dôchodku najskôr vo veku 59 rokov, muži neskôr.  Juraj Krúpa pre Demagóg.SK uviedol: „Priznávam, že som sa mýlil v prípade veku všeobecných lekárov súhrnne, avšak pravdou zostáva, že v dôchodkovom veku máme vyše 60% pediatrov. Tento fakt zároveň žiadnym spôsobom nezmenšuje problém, ktorý je v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku akútny a na ktorý som mal v úmysle poukázať.”

Dátum zverejnenia analýzy: 01.04.2021
success
error