DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

MUDr. Miroslav Mikolášik

KDH
9 4 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Miroslav Mikolášik

KDH

Výrok Najvyššieho súdneho dvora v Luxemburgu z októbra 2011 v procese o experimentovaní na žijúcich embryách hovorí, že ľudský život začína oplodnením, počatím a že od tej chvíle má aj neodcudziteľnú ľudskú dôstojnosť. A to ako lekár tiež podpisujem.

Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 3. - 29.01.2014
Pravda

Je pravdou, že Európsky súdny dvor sídliaci v Luxemburgu vo svojom rozhodnutí z 18.októbra 2011 v spore Oliver Brustle vs. Greenpeace uviedol, že "k využívaniu biologického materiálu ľudského pôvodu musí dochádzať v rámci rešpektovania základných práv, a to najmä ľudskej dôstojnosti." Súd ďalej...

Miroslav Mikolášik

KDH

Pri tehotenstve sa nerozhoduje len o práve ženy, ale rovnako o práve nenarodeného dieťaťa. Toto dieťa má už plné dedičské právo z právnej stránky, ale zaujímavé, nemá právo sa narodiť.

Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 3. - 29.01.2014
Pravda

Demagog.SK nehodnotí politické vyhlásenia či hodnotové súdy, v rámci tohto výroku teda overujeme len to, či má nenarodené dieťa dedičské právo. Tvrdenie, že i nenarodené dieťa má právo na podiel z pozostalosti je pravdivé. Túto legislatívnu oblasť upravujú členské štáty individuálne, v prípade ...

Miroslav Mikolášik

KDH

Zákonodarstvo v oblasti zdravotníctva totiž vrátane reprodukcie patrí podľa platných zmlúv o Európskej únii výlučne, vážení priatelia, do právomoci členských štátov.

Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 3. - 29.01.2014
Pravda

Výrok Miroslava Mikolášika hodnotíme ako pravdivý, pretože zdravotníctvo patrí pod kompetenciu národných štátov.Od roku 2009, kedy bola podpísaná Lisabonská zmluva, patria pod výlučné kompetencie Európskej únie nasledovné politiky:- colná únia- ustanovenie pravidiel hospodárskej súťaže potrebný...

Miroslav Mikolášik

KDH

Európska únia ako najväčší poskytovateľ rozvojovej pomoci musí bdieť nad zákonným a etickým využívaním finančných prostriedkov, ktoré poskytuje.

Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 3. - 29.01.2014
Pravda

Výrok Miroslava Mikolášika je pravdivý v tom prípade, ak pod Európskou úniou chápeme súhrn poskytnutej rozvojovej pomoci inštitúcií EÚ a všetkých členských štátov EÚ. Podľa údajov zo stránky Európskej komisie je EÚ skutočne najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete.&nbs...

Miroslav Mikolášik

KDH

Rakúšania z cestovného ruchu vyťažia v prepočte na 100 tisíc obyvateľov v prepočte 8-krát viac zisku ako Slováci.

Volby do VÚC - Žilina - 31.10.2013
Nepravda

Demagog.SK prepočítal, že výnos z cestovného ruchu na Slovensku na 100 tisíc obyvateľov predstavuje približne päťnásobne menší zisk v porovnaní s Rakúskom. Ide o jedinú porovnateľnú štatistiku, ktorú Demagog.SK získal.Podľa údajov Svetovej turistickej organizácie (.pdf, s. 8) bol v roku 2012 príjem ...

Miroslav Mikolášik

KDH

Na propagáciu toho čo župa robí, už posledných 5 rokov, bolo vyčlenených v rozpočte župy 309 tisíc eur. To znamená čo robí župa pre občanov v takej a takej oblasti. 309 tisíc eur niekoľko rokov za sebou. Zatiaľ čo v tomto roku vyčlenila župa na cestovný ruch sedemkrát menší rozpočet.

Volby do VÚC - Žilina - 31.10.2013
Pravda

Je pravdou, že na propagáciu ŽSK (informovanosť obyvateľov kraja o význame  a kompetenciách VÚC) bolo vyčlenených v posledných štyroch rokoch suma 309 tisíc eur. To je približne suma 7-krát vyššia ako suma vyčlenená na cestovný ruch. Mikolášik v úvode výroku hovorí o období päť rokov. V sk...

Miroslav Mikolášik

KDH

Tie polikliniky boli predané len za polovicu ceny stanovenej odhadcom.

Volby do VÚC - Žilina - 31.10.2013
Neoveriteľné

Demagog.SK nemá prístup k znaleckým posudkom budov polikliník, ktoré ŽSK predával. V materiáloch je iba uvedené koľko musí súkromný majiteľ po nadobudnutí preinvestovať. Suma, ktorou bola znaleckým posudkom ohodnotená budova sa v materiáloch zastupiteľstva nenachádza. Demagog.SK nezistil cenu stanov...

Miroslav Mikolášik

KDH

Od roku 2007 do roku 2013 Slovensko malo v Národnom strategickom referenčnom rámci až 11 priorít a bolo medzi nimi aj zdravotníctvo. Podľa vládnych materiálov v období 2014 – 2020 zdravotníctvo vypadlo. Zdravotníctvo ako celkový program bolo najlepšie čerpaným operačným programom.

Volby do VÚC - Žilina - 31.10.2013
Pravda

Pre obdobie 2014-2020 bolo schválených celkovo 6 operačných programov, zdravotníctvo sa medzi nimi nenachádza. Je tiež pravdou, že OP zdravotníctvo je najlepšie čerpaným OP.Výrok hodnotíme ako pravdivý.OP zdravotníctvo je najlepšie čerpaným OP až 81%. Druhým najlepšie čerpaným programom je regionáln...

Miroslav Mikolášik

KDH

Prístroj v Čadci, presne ten istý prístroj ako v Čadci bol zakúpený o 130 tisíc eur viac ako ten istý prístroj od toho istého dodávateľa v Dunajskej strede.

Volby do VÚC - Žilina - 31.10.2013
Pravda

Prístroj, ktorý bol vysúťažený v NsP Čadca a NsP Dunajská Streda bol Optima CT 660 a dodávateľom bola spoločnosť Intes Poprad. Na základe informácií z blogu Transparency International Slovensko (TIS) a Inštitútu INEKO uvádzame sumy, za ktoré NsP Čadca a NsP Dunajská Streda kúpili CT prístroj. T...

Miroslav Mikolášik

KDH

Keď to ide v Poľsku, oveľa lepšie čerpajú (európske peniaze, pozn.) ako Slovensko. Keď to ide v Česku, Maďarsku lepšie.

Volby do VÚC - Žilina - 31.10.2013
Nepravda

Podľa správy Európskej komisie o implementácií programu na roky 2007 až 2013 (.pdf, s. 11) z apríla 2013, malo Poľsko a Maďarsko k januáru 2013 naozaj lepšie čerpanie eurofondov ako Slovensko. Ide o už vyčerpané resp. vyplatené peniaze. Česká republika však mala čerpanie fondov iba na úrovni 29...

success
error