DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Radoslav Procházka vs. Robert Madej
Sobotnú reláciu V politike by bolo možné zaradit ku jedným z najhorších tohtorocných diskusných politických relácií. Chronický problém pasívnych moderátorov s hlúpymi a sugestívnymi otázkami dosiahol v tejto relácii svoj klimax. Prejavom zlyhania moderátora boli casté situácie, v ktorých diskutujúci vôbec nereflektovali prítomnost moderátora a svojvolne sa prekrikovali. Diskusia sa tak ani zdaleka nedá oznacit za vecnú a konštruktívnu. Z relácie sme si neodniesli v zásade nic. Iba s problémami bolo možné sledovat argumentacnú líniu politikov na tému, ktorá bola opät Generálna prokuratúra a súdnictvo.

Róbert Madej

SMER-SD
4 1 0 1

Radoslav Procházka

#SIEŤ
5 1 1 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Róbert Madej
 • Radoslav Procházka
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Róbert Madej

SMER-SD

Za rok 2011 sa platy poslancov zmrazili.

V politike - 28.06.2011
Nepravda

Od 1. januára 2011 nadobudla účinnosť novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR. Podľa tejto novely sa plat poslanca neurčuje len podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve, ale zároveň závisí od schodku rozpočtu verejnej správy na hrubom domácom produkt...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Rozhodnutie Ústavného súdu SR o dočasnom pozastavení (verejnej voľby GP, pozn.), na ktoré sme údajne mali čakať, bolo prijaté na neverejnom zasadnutí a my o priebehu a výsledku toho zasadnutia vieme jedinú vec, tá je na tomto papieri, na ktorom je napísané. Neoficiálny dokument, pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd SR.

V politike - 27.06.2011
Pravda

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí vydal 15. júna 2011 predbežné opatrenie (pdf.), ktorým pozastavil účinnosť novely zákona o voľbe generálneho prokurátora, ktorou sa tajná voľba mení na verejnú. Toto rozhodnutie zatiaľ nebolo vydané v Zbierke zákonov....

Róbert Madej

SMER-SD

Takže, keď pán poslanec Procházka, dajte mi dopovedať, lebo je to neslušné. Keď pán poslanec Procházka hovoril, že on je ten, ktorý chráni ústavnosť, tak už 2-krát zlyhal. Vy ste predsedom Ústavnoprávneho výboru, dva zákony Ústavný súd pozastavil, z hľadiska ich účinnosti. Platové pomery sudcov a rokovací poriadok.

V politike - 27.06.2011
Pravda

Ústavný súd pozastavil účinnosť novely zákona o rokovacom poriadku (z.č. 153/2011 Z.z.) a zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v zmení novely (z.č. 500/2010 Z.z.), ktorá sa týka znižovania platov sudcov. Novela rokovacieho poriadku zaviedla verejnú voľbu generálneho prokurátora...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Pán poslanec Ďurkovský, kde boli otázky na politické strany ako sa postavia k situácii, ak z prokuratúry dôjde návrh na jeho, na jeho vydanie na trestné stíhanie. SMER povedal, že nevie,uvidí. KDH práve preto, že hovorí padni komu padni, povedalo, nemáme problém, tak ako doteraz vždy aj v prípade poslanca Kôrku za SMER, sme hovorili, že na vyšetrenie trestnej činnosti sú orgány činné v trestnom konaní, tak to hovoríme znova, bez ohľadu na to, koho sa to týka.

V politike - 27.06.2011
Pravda

Podľa predsedu strany KDH Jána Figeľa by KDH v prípade hlasovania o zbavení imunity A. Ďurkovského hlasovalo za.Procházka (KDH) sa už v januári 2011 vyjadril  že, ak by parlament rozhodoval o imunite poslanca Andreja Ďurkovského, tak by svojím hlasom podporil zbavenie imunity poslanca A. Ďurko...

Róbert Madej

SMER-SD

Traja z piatich členov vo výberovej komisii budú politicky menovaní, to znamená, že vládna koalícia cez parlament a vládna koalícia cez ministerku si troch z piatich členov menuje do výberových komisií na sudcov. Vládna koalícia, to nebolo od vzniku SR od 93, žeby nejaká, pani redaktorka.

V politike - 27.06.2011
Pravda

Novela zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá nadobudne účinnosť k 1. januáru 2012, upravuje nový spôsob obsadzovania voľných sudcovských miest, a to prostredníctvom výberového konania. Výberové konanie uskutočňuje 5-členná výberová komisia, z toho traja členovia výberovej komisie budú menovaní poli...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

O politizácií justície hovorí garnitúra, kde si práve bývalý minister spravodlivosti a súčasný predseda Najvyššieho súdu upravoval za asistencie svojho zákona práva tak, aby mal čo najviac kompetencií práve v tej funkcii, ktorú práve obsadzoval a to do tej miery, až musel bývalý predseda Ústavnoprávneho výberu prof. Mamojka v istej chvíli povedať, myslím, teraz ho až citujem, teda áno parafrázujem, ak necitujem. Že trošku to z toho trčí účelovosť.

V politike - 27.06.2011
Zavádzajúce

SITA z dna 10. júna 2009: "Kým doterajší minister spravodlivosti Harabin (LS-HZDS) nepotvrdil svoju kandidatúru vo volbách na predsedu NS, Smer-SD k novele nemal výhrady. Dnes priznal, že minister prešvihol 'mieru' pri presune kompetencií do rúk Súdnej rady a jej predsedu, ktorým je šéf Najvyššieho ...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Dokonca to tým, ako sa to nastavilo, mám pocit, že to bolo dokonca v reáli v porovnaní, čo by bolo prišlo, tak to bolo nejakých 23% (zníženie poslaneckého platu, pozn.). Tak si to nejako pamätám.

V politike - 27.06.2011
Nepravda

Zákonom č. 500/2010 Z. z. z 2. decembra 2010 bol zmenený a doplnený zákon NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.Plat poslanca je upravený v § 2 ods. 1 a § 29 ods. 1, je to trojnásobok priemernej nominálnej mesačn...

Róbert Madej

SMER-SD

U sudcov sa znížili platy priemerne o 200 euro. Mesačne. To znamená, môžete sa spýtať, urobme, urobme si prieskum, môžme si potvrdiť moje slová.

V politike - 27.06.2011
Pravda

SITA z dňa 26. januára 2011: "Sudcovské platy sa znížili od nového roka. Viazané sú na platy poslancov. Poslanci odklepli nové pravidlo, podľa ktorého čím väčší bude deficit, tým menej zarobia. Vlani bol priemerný základný plat sudcu približne 2 234 eur, od nového roka si pohoršili o 224 eur a priem...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

To nie je pravda. Poslancom sa nezmrazili platy na rok 2011.

V politike - 27.06.2011
Pravda

Platy poslancov NR SR pre rok 2011 neboli zmrazené. Novela zákona z decembra 2010 (účinná o 1.januára 2011) o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov upravila platy poslancov na úroveň trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predch...

Róbert Madej

SMER-SD

Reálne príjmy sudcov, teda platy sudcov sa znížili.

V politike - 27.06.2011
Pravda

V zákone o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR (.pdf) sú okrem iných aj tieto prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011 platné pre sudcov."(4) V roku 2011 patrí mesačne sudcovi ústavného súdu plat vo výške 1,3-násobku  platu poslanca zvýšeného o ...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Naopak, to vyplýva z logiky veci (znižovanie platov sudcov spolu s platom poslancov, pozn.) a preto aj ten návrh, ktorý nakoniec prešiel mal svoju logiku v tom, že už dlhodobo je plat sudcu násobkom platu poslanca.

V politike - 27.06.2011
Pravda

Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných cinitelov SR (.pdf): § 16 Plat sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky"(1) Sudcovi Ústavného súdu Slovenskej republiky (dalej len 'ústavný súd') patrí plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca mesacne, zacínajúc prvým dnom mesiaca, v ktorom zložil úst...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Nie, nie som prekvapený, (nad rozhodnutím Ústavného súdu v prípade znižovvania platov sudcov, pozn.) ja som, neviem či si náhodou spomínate, ale ja som v čase, keď sa pripravoval ten úsporný balíček pre verejných funkcionárov, tak som opakovanie apeloval na kolegov, aby sme sudcov z toho (znižovania platov, pozn.) vyňali, z toho dôvodu, aby sa prípadne neprihodilo to, čo sa prihodilo.

V politike - 27.06.2011
Pravda

Poslanec Procházka upozorňoval na riziko takéhoto opatrenia ešte v októbri minulého roku (2010), keď sa pre Slovenský rozhlas vyjadril nasledovne: "Ja sa práve snažím presvedčiť rozhodujúcich aktérov celej tejto veci, že sudcov treba nejakým spôsobom pred uťahovaním opaskov nie chrániť, ale treba v...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

To nie je meritórne rozhodnutie samozrejme. (o rokovacom poriadku, pozn.)

V politike - 27.06.2011
Neoveriteľné

Ústavný súd vydal 15. júna 2011 predbežné opatrenie (pdf.), ktorým pozastavil úcinnost novely zákona o volbe generálneho prokurátora, ktorou sa tajná volba mení na verejnú. Predbežné opatrenie nadobúda úcinnost až vydaním v Zbierke zákonov, ešte predtým (17. júna) bol parlamentom v tajnej volbe...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Ale tie zákonné zaujatosti, to ma to ma zaujalo, lebo súdy opakovane v nedávnom období dospeli k záveru, že nie sú sudcovia zaujatí ani v prípade, že rozhodujú o rovnakom nároku, aký si podali na iný alebo na ten istý súd oni sami.

V politike - 27.06.2011
Neoveriteľné

Róbert Madej

SMER-SD

Samozrejme to, že plat sudcu je násobkom platu poslanca je pravdou. Ale treba povedať aj B, že pokiaľ za minulý plat boli krátené a zmrazované platy politikov, zaviedla sa výnimka do osobitného ustanovenia, že mechanizmus úpravy platov sudcov sa týmto nemení.

V politike - 27.06.2011
Neoveriteľné

V zákone o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR (.pdf) sú okrem iných aj tieto prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011.(4) V roku 2011 patrí mesačne sudcovi ústavného súdu plat vo výške 1,3-násobku  platu poslanca zvýšeného o 5 %. (8) V roku 2011 je priemerným...

success
error