DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Róbert Madej

SMER-SD

Samozrejme to, že plat sudcu je násobkom platu poslanca je pravdou. Ale treba povedať aj B, že pokiaľ za minulý plat boli krátené a zmrazované platy politikov, zaviedla sa výnimka do osobitného ustanovenia, že mechanizmus úpravy platov sudcov sa týmto nemení.

Radoslav Procházka vs. Robert Madej - 27.06.2011
Neoveriteľné

V zákone o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR (.pdf) sú okrem iných aj tieto prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011.

(4) V roku 2011 patrí mesačne sudcovi ústavného súdu plat vo výške 1,3-násobku  platu poslanca zvýšeného o 5 %.

(8) V roku 2011 je priemerným platom sudcu plat poslanca zvýšený o 5 %.

(9) V roku 2011 je základným platom sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  a sudcu Špecializovaného trestného súdu plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca zvýšeného o 5 %.

Z tohto mi vyplýva, že práve to "zvýšeného o 5 % by mohla byť tá výnimka,o ktorej hovorí Madej (inak netýka sa len sudcov ale napr. aj GP, predsedu Kontrolného úradu), pretože pri ostatných ústavných činiteľoch podľa ustanovení dôjde k určitému zníženiu platov.

Iné ustanovenia som nenašiel.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.06.2011
success
error