DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

To nie je meritórne rozhodnutie samozrejme. (o rokovacom poriadku, pozn.)

Radoslav Procházka vs. Robert Madej - 27.06.2011
Neoveriteľné

Ústavný súd vydal 15. júna 2011 predbežné opatrenie (pdf.), ktorým pozastavil úcinnost novely zákona o volbe generálneho prokurátora, ktorou sa tajná volba mení na verejnú. Predbežné opatrenie nadobúda úcinnost až vydaním v Zbierke zákonov, ešte predtým (17. júna) bol parlamentom v tajnej volbe, po odstúpení Dobroslava Trnku, zvolený Jozef Centéš.

Spomínané nariadenie ÚS SR nie je ani do dnešného dna v Zbierke zákonov.

O tom, ci je toto rozhodnutie je meritórne existuje niekolko právnych názorov:

Sme.sk, 15. júna 2011:

"Ústavný súd predbežným opatrením zablokoval možnost verejnej volby, parlament má cakat na jeho konecné rozhodnutie. (...) Podla hovorkyne súdu sa 'neobnovuje platnost predchádzajúcej právnej úpravy.'
'Na prvé pocutie nie som presvedcený, že sa bude dat postupovat podla starých pravidiel,' reagoval právnik z Ústavu štátu a práva SAV a premiérkin poradca Jozef Vozár. Problém, ktorý sa ešte na Slovensku nestal, podla neho treba analyzovat.

Vozárov kolega zo SAV Dušan Nikodým si myslí, že tajná volba nemôže byt. 'Pôvodná úprava bola zrušená novelou,' povedal s tým, že parlament by mal teraz cakat na rozhodnutie Ústavného súdu.

Bývalý podpredseda Ústavného súdu Eduard Barány tvrdí, že závisí od pléna súdu, ci do odôvodnenia zahrnulo, že po vydaní predbežného opatrenia sa obnovuje platnost pôvodného zákona, podla ktorého bola volba tajná.

Radoslav Procházka: 'Koalícia môže až do publikácie predbežného rozhodnutia v Zbierke zákonov volit podla schválenej novely rokovacieho poriadku. Z politických dôvodov by bolo v takom prípade lepšie volit tajne, cím sa uciní zadost dôvodom a duchu predbežného rozhodnutia. Druhá možnost je, že sa pocká na publikáciu a vykoná sa volba podla predchádzajúceho znenia novely rokovacieho poriadku, co vyplýva z paragrafu 41 zákona o Ústavnom súde.'"

Dátum zverejnenia analýzy: 25.06.2011
success
error