DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Novozvolení župani a súboj o BSK
V nedelnej relácii V politike sa pozornost venovala predovšetkým hodnoteniu výsledkov prvého kola sobotnajších volieb do VÚC. Pocas vysielania dostali priestor kandidáti na predsedov samosprávnych krajov, ktorí boli zvolení už v prvom kole: Juraj Blanár, Jaroslav Baška a Peter Chudík (cez telemost) a Pavol Frešo, ktorý postúpil do druhého kola volieb v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Napriek tomu, že hostia sa väcšinu casu venovali len rekapitulácií výsledkov, dopustili sa aj niekolko nepresností. Juraj Blanár (SMER-SD, opätovne zvolený predseda ŽSK) reagoval na stav rozpoctového provizória, ktoré pretrváva v TSK, s tým, že ŽSK zatial takýto problém nemal. V ŽSK však tiež zaciatkom roka 2009 nebol schválený rozpocet, a preto niekolko týždnov kraj fungoval v režime rozpoctového provizória.

Jaroslav Baška (SMER-SD, novozvolený predseda TSK v prvom kole) tvrdil, že 25 poslancov v Zastupitelstve TSK mu nebude stacit na schválenie rozpoctu, co však nie je pravda, pretože na prijatie uznesenia o schválení rozpoctu je potrebná iba jednoduchá väcšina. V TSK je celkovo 45 poslancov, strana SMER-SD má teda s 25 poslancami pohodlnú väcšinu.

Pavol Frešo (SDKÚ, KDH, Most-Híd, SaS, SMK, OKS, SZ) nesprávne uvádza, že v BSK bola tento rok rekordná úcast na volbách do VÚC. V roku 2001 bola totiž úcast ešte vyššia.

V prípade Petra Chudíka (SMER-SD, opätovne zvolený predseda PSK) sme zaevidovali dve pravdivé tvrdenia.

Peter Chudík

SMER-SD
2 0 0 0

Jaroslav Baška

SMER-SD
6 1 0 0

Juraj Blanár

SMER-SD
6 0 1 1

Pavol Frešo

SDKÚ-DS
1 0 1 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Politik
 • Peter Chudík
 • Jaroslav Baška
 • Juraj Blanár
 • Pavol Frešo
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Juraj Blanár

SMER-SD

Žilinský samosprávny kraj zatiaľ nemal ani jeden rok rozpočtové provizórium ...

V politike - 10.11.2013
Zavádzajúce

Výrok hodnotíme ako zavádzanie, pretože tvrdenie Juraja Blanára vnímame ako snahu o vylepšenie vlastnej argumentačnej pozície. Aj v ŽSK totiž nastalo obdobie rozpočtového provizória, i keď netrvalo počas celého roka. Konkrétne to bolo začiatkom roku 2009, kedy bol jeho predsedom práve Juraj Blanár.&...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Ten výsledok je taký, že 3/4 poslankýň, poslancov župného zastupiteľstva sú za túto širokú pravicovú koalíciu a vyslovene rovnako taký, že strana Smer tam mala 14 poslankýň poslancov v uplynulom období a teraz má iba jedného.

V politike - 10.11.2013
Pravda

Podľa údajov Štatistického úradu SR bol vo voľbách 2013 do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zvolený len jeden poslanec za stranu SMER. Celkovo má zastupiteľstvo 44 poslancov, z toho 34 kandidovalo v posledných voľbách za koalíciu strán SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST-HÍD a KD...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

... v Bratislavskom kraji bola v tomto prípade rekordná účasť, omnoho väčšia ako v roku 2009.

V politike - 10.11.2013
Zavádzajúce

Výrok hodnotíme ako zavádzajúci, pretože volebná účasť bola síce v aktuálnych voľbách do VÚC (9. novembra 2013) vyššia ako vo voľbách v roku 2009, avšak nemožno ju nazvať rekordnou. V roku 2001 bola totiž volebná účasť v BSK ešte vyššia.Volebná účasť vo voľbách do VÚC v BSK bola v rok...

Juraj Blanár

SMER-SD

... u nás samosprávne kraje nemajú zákonodarnú iniciatívu ako je to napríklad v Českej republike, v Českej republike môže samosprávny kraj predkladať zákony ...

V politike - 10.11.2013
Pravda

Legislatívne podmienky Slovenskej republiky podľa Ústavy SR (.pdf) nevytvárajú priestor vyšším územným celkom predkladať návrhy zákonov NR SR, ktorá by ich mohla legitímne akceptovať. V Českej republike je situácia v tejto súvislosti skutočne odlišná.Ústava SR: Čl. 87 (1) Návrh zákona ...

Juraj Blanár

SMER-SD

Keď si zoberiete len tu obrovskú racionalizáciu v strednom školstve, kde napríklad ŽSK mal v roku 2002 takmer 122 škôl a dnes ich má 64 ...

V politike - 10.11.2013
Pravda

Juraj Blanár správne uvádza obidva údaje. Dnešný počet stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja je 64. Podľa Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2007 – 2009 (.pdf, str. 24), "K 01. 07. 2002 prešlo delimitáciou na Žilin...

Jaroslav Baška

SMER-SD

Čo sa týka tej cestnej dane, tak ja som to mal vo volebnom programe, mám to vo volebnom programe, že chceme spravodlivejšie rozdelenie tejto cestnej dane do jednotlivých krajov.

V politike - 10.11.2013
Pravda

Jaroslav Baška skutočne vo svojom volebnom programe (str. 20) uvádza ako jeden z bodov: "Spravodlivejšie prerozdelenie výberu dane z motorových vozidiel (cestná daň), kde jedným z kritérií musí byť aj počet kilometrov ciest v kraji."...

Jaroslav Baška

SMER-SD

... v tom TSK by to chcelo urobiť oveľa viac, napríklad samosprávny kraj nemá podpísané také dohody, ja teraz úplne možno že je to banálna vec, ale si myslím, že veľmi dôležitá pre rozvoj, pre tie voľnočasové aktivity nemá podpísanú zmluvu so Slovenským klubom turistov napríklad, čo Žilinský kraj má.

V politike - 10.11.2013
Pravda

Žilinský samosprávny kraj spolupracuje so Slovenským klubom turistov na viacerých projektoch. Či už za účelom obnovy turistického značenia alebo budovania cyklotrás, turistických trás a náučných chodníkov v rámci trojročného projektu „Obnova a modernizácia cykloturistických a peších turist...

Juraj Blanár

SMER-SD

My sme dokonca išli aj ďalej, kde napríklad ŽSK poskytuje bezplatné právne poradenstvo pre všetkých užívateľov kraja bez ohľadu na ich status a je to rovnako aj poradenstvo v sociálnej oblasti, aby vedeli, že aká služba im prináleží ...

V politike - 10.11.2013
Pravda

ŽSK skutočne poskytuje bezplatné právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva, rodinného alebo pracovného práva. Na stránke ŽSK nájdu občania informácie o konkrétnych termínoch poskytovania právneho poradenstva. Informácie o poskytovaní bezplatného právneho porad...

Jaroslav Baška

SMER-SD

Ja keď som prešiel vlastne po čas celého leta všetkých 276 miest a obcí (v TSK, pozn.), či to bola najväčšia obec v kraji Beluša, ktorá má viac ako 6 tisíc obyvateľov, alebo najmenšia obec kraja Uhrovské Podhradie, ktorá má iba 37 obyvateľov,

V politike - 10.11.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože Jaroslav Baška správne uvádza počet miest a obcí v TSK, ako aj počet obyvateľov najmenšej a najväčšej obce v kraji. Oficiálna stránka Trenčianskeho samosprávneho kraja uvádza, že počet obcí v TSK je 276, vrátane 18 miest. Beluša je ...

Juraj Blanár

SMER-SD

... po prvýkrát v histórii aj mojej politickej, kedy som za tie nepravdy, ktoré boli šírené týmito plátkami, ak môžem nazvať, nútený som bol podať trestné oznámenia ...

V politike - 10.11.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože podľa dostupných zdrojov Juraj Blanár skutočne podal trestné oznámenie za ohováranie.Portáli sme.sk a aktuality.sk prevzali tlačovú správu o tom, že Juraj Blanár podal trestné oznámenie za šírenie nepravdy:"Predseda Žilinského samosprávneho k...

Jaroslav Baška

SMER-SD

... ja som mal vlastný účet zverejnený na mojej stránke vaszupan.sk ...

V politike - 10.11.2013
Pravda

Jaroslav Baška má skutočne na svojej stránke vaszupan.sk zverejnené číslo účtu, prostredníctvom ktorého mohli fyzické osoby finančne podporiť jeho kampaň....

Juraj Blanár

SMER-SD

... ŽSK zastupiteľstvo, ktoré končilo už 5.novembra, schválilo rozpočet na rok 2014 aj programový rozpočet na ďalšie 3 roky.

V politike - 10.11.2013
Pravda

Je pravdou, že Žilinský samosprávny kraj schválil rozpočet pre rok 2014 na zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK dňa 5. novembra. Z dokumentu (.pdf) zverejnenom na stránke ŽSK taktiež vyplýva, že ŽSK vypracoval návrh rozpočtu na nasledujúce 3 roky....

Jaroslav Baška

SMER-SD

Samozrejme ako to bude moja prvá úloha pripraviť ten rozpočet na rok 2014 a k tomu potrebujem viac ako tých 25 poslancov.

V politike - 10.11.2013
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože Jaroslav Baška nesprávne uvádza, že na schválenie rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) potrebuje podporu viac ako 25 poslancov. Zastupiteľstvo TSK pozostáva zo 45 poslancov. Žiadny zákon neupravuje väčšinu potrebnú pre schválenie rozpočtu...

Jaroslav Baška

SMER-SD

... v Trenčianskom kraji, keď porovnám v roku 2009 posledné voľby, kde sme (SMER-SD, pozn.) boli v koalícii s HZDS, tak sme získali 20 postov v Trenčianskom samosprávnom kraji, v zastupiteľstve zo 45 a my sme si polepšili teraz sme vlastne išli sami bez koalície a máme 25 zo 45 poslancov.

V politike - 10.11.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože v TSK v roku 2009 získali poslanci zo strany SMER-SD skutočne 20 mandátov. Treba však podotknúť aj to, že koalícia SMER-SD a ĽS-HZDS spoločne získala až 27 mandátov.Jaroslav Baška správne uvádza podiel získaných mandátov pre SMER-SD v TSK v aktuálnych (9. novemb...

Juraj Blanár

SMER-SD

Pre mňa je potešujúce ako krajského predsedu strany Smer-SD, že opäť sme si posilnili zastúpenie našich poslancov v krajskom zastupiteľstve (ŽSK, pozn.), v tomto prípade o 3 poslancov, to znamená, zo 16 sme zvýšili počet na 19 ...

V politike - 10.11.2013
Pravda

Ako môžeme v tabuľke vidieť v predchádzajúcom zastupiteľstve po voľbách v roku 2009 mali poslanci za SMER-SD o 3 mandáty menej. Inými slovami, výsledok volieb do VÚC polepšil strane SMER-SD o tri mandáty. Je tiež pravdou, že každé voľby SMER-SD v ŽSK posilňuje. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Počet man...

Peter Chudík

SMER-SD

... bohužiaľ som musel zažiť v tom období 2006 - 2010, kedy bolo 41 poslancov v podstate proti mne ...

V politike - 10.11.2013
Pravda

Peter Chudík mal na mysli zrejme obdobie medzi voľbami do VÚC v rokoch 2005 a 2009. Vzhľadom na to, že zvolení kandidáti nastupujú do funkcie spravidla približne mesiac po voľbách, v praxi to znamená, že v tomto prípade možno spomínané obdobie vymedziť na začiatok roka 2006 a koniec roka 2009. ...

Juraj Blanár

SMER-SD

... je to aj v podstate poďakovanie nielen mne, ale aj všetkým mojim kolegom, či už na úrade, ale aj v organizáciách zriaďovateľskej pôsobnosti, kde máme takmer 10 tisíc zamestnancov (ŽSK, pozn.).

V politike - 10.11.2013
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám nájsť zdroj, na základe ktorého by sme získali informácie o celkovom počte zamestnancov ŽSK vrátane zamestancov v organizáciach zriaďovateľskej pôsobnosti. V rámci Úradu ŽSK je celkom overiteľné, koľko zamestnancov preň pracuje v jednotlivých odboroch. Keďže Juraj Blanár hovorí o v...

Peter Chudík

SMER-SD

Samozrejme, že ten náš kraj (PSK, pozn.) je v podstate alebo patrí medzi tie chudobnejšie kraje

V politike - 10.11.2013
Pravda

Podobný výrok sme už overovali v relácii Téma dňa 25. októbra 2013.PSK má najnižší podiel na celkovom HDP Slovenska zo všetkých krajov. Je teda pravdou, že je najchudobnejším krajom na Slovensku. Priemerná nominálna mzda je v PSK najnižšia spomedzi všetkých regiónov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Pod...

Jaroslav Baška

SMER-SD

Trenčiansky samosprávny kraj je jediný z krajov, ktorý nemá schválený rozpočet na tento rok a je v rozpočtovom provizóriu ...

V politike - 10.11.2013
Pravda

Trenčiansky samosprávny kraj skutočne doposiaľ nemá schválený rozpočet na roky 2013 až 2015, a to z dôvodu, že po uznesení z dňa 24. Júna 2013 boli podané pozmeňujúce poslanecké návrhy, ktoré však neboli prerokované v žiadnom z poradných orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý teda doposiaľ...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

tak nech sa pozrie takisto na zmenky pani Flašíkovej Beňovej, ktoré boli podpísané deň pred tým, ako nastúpilo nové vedenie župy za 10 miliónov a boli podpísané v rozpore so zákonom. To nekonštatujem ja, to konštatuje hlavný kontrolór.

V politike - 10.11.2013
Neoveriteľné

Podobný výrok sme overovali v Téme dňa 6. novembra 2013.Vtedy sme na základe dostupných zdrojov (hnonline.sk, pluska.sk, zápisnica pracovného zasadnutia Zastupiteľstva BSK, dokument úradu BSK, pozn.) potvrdili slová Pavla Freša o samotnom podpísaní zmeniek v h...

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Ale takisto za éry jeho ľudí (R. Fica, pozn.) na úrade, to znamená 2007 - 2008 - 2009 sú v podobných rozsahoch desiatky havárií, o ktorých kontrola povedala, že sú predražené ...

V politike - 10.11.2013
Neoveriteľné

Juraj Blanár

SMER-SD

Ja som bol poslancom tiež v období 2002 až 2006 a krátko už aj predsedom zvoleným (ŽSK, pozn.) ...

V politike - 10.11.2013
Neoveriteľné

Jaroslav Baška

SMER-SD

Ja som už vykonával také funkcie v roku 2002 až 2006 som bol poslanec Národnej rady a zároveň aj starosta obce, ktorá mala 1800 obyvateľov.

V politike - 10.11.2013
Neoveriteľné

Peter Chudík

SMER-SD

... ja som šiel do volieb aj s kandidátmi na poslancov a podľa tých informácií, ktoré mám, tak zo 62 členov nášho zastupiteľstva (PSK, pozn.) by mohlo byť 35 za stranu Smer-SD, keď sa nemýlim a keď mám tie informácie dobre

V politike - 10.11.2013
Neoveriteľné
success
error