DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Hospodárska politika a nový minister
V O 5 minút 12 sa túto nedelu predstavil budúci minister hospodárstva Vazil Hudák. Oponenta mu robil predseda výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Ján Hudacký. Obaja diskutujúci sa dopustili niekolkých zaváhaní. Hudák zopakoval jeden z oblúbených výrokov Ficovej vlády o tom, že Európska komisia oznaclia slovenský rozpocet pre rok 2015 za jeden zo štyroch najlepších v EÚ, ktorý sme v našich overeniach vyvracali už niekolko krát. Zavádzal aj o úmysloch súcasnej vlády znižovat mieru dane z príjmov právnických osôb. Hudacký sa zas mýlil v tom, že sa vyludnuje slovenský vidiek.

Vazil Hudák


3 4 1 2

Ján Hudacký

KDH
11 1 2 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Politik
 • Vazil Hudák
 • Ján Hudacký
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Hudacký

KDH

Prípadná kríza v automobilovom priemysle by v podstate zasiahla tisícky, desaťtisíce pracovných miest na Slovensku.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Pravda

Podľa Inštitútu informatiky a štatistiky bolo v roku 2014 na Slovensku v automobilovom priemysle zamestnaných 65 833 ľudí. Tvrdenie Jána Hudackého, že kríza by mohla ohroziť desať tisíce pracovných miest je teda pravdivé.V roku 2013 vydala Ekonomická univerzita v Bratislave správu s názvom Národohos...

Ján Hudacký

KDH

Po havárii vo Fukušime v roku 2011, keď prišlo k takzvaným tým crash testom, čiže testom bezpečnosti jadrových zariadení v rámci, prišla s tým Európska komisia a, samozrejme, odrazu Enel a Slovenské elektrárne museli investovať ďaleko viac peňazí jednak do prípravy, do zmeny projektovej dokumentácie (dostavby Mochoviec, pozn.), do realizácie samotných bezpečnostných opatrení.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Pravda

V roku 2011 postihlo Japonsko silné zemetrasenie spojené s vlnami tsunami, ktoré poškodili jadrovú elektráreň vo Fukušime a spôsobili únik radiácie. Európska únia potom realizovala 143 záťažových testov v 14 členských štátoch, ktoré prevádzkujú jadrové elektrárne. Crash testy skutočne zapríčinili zm...

Vazil Hudák

Vieme veľmi dobre, že Enel sa snažil predať tých svojich 66 % v rámci Slovenských elektrární...

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Pravda

Talianska spoločnosť Enel v roku 2014 oficiálne oznámila zámer odpredať svoj 66% podiel v spoločnosti Slovenské elektrárne a.s., odvtedy záujem o jeho odkúpenie prejavilo niekoľko spoločností. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Podľa informácií webstránky Slovenských elektrární a.s. odkúpila talians...

Ján Hudacký

KDH

A to je výzva možno pre pána ministra, čo, čo ďalej v podstate predovšetkým s elektrickou energiou na Slovensku, pretože my máme jednu z najvyšších (cien elektrickej energie, pozn.) v strednej Európe. Nehovoriac o tom porovnaní v podstate s ostatnými krajinami.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Zavádzajúce

Cena elektrickej energie pre domácnosti je na Slovensku vyššia než v Poľsku, Maďarsku a v Českej Republike. Definície regiónu strednej Európy sú síce rôzne, no možno povedať, že pri väčšine definícií platí, že Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou cenou elektrickej energie. Cena elektrickej ene...

Vazil Hudák

Fínsko má proste deficit nad 3 %, dokonca 4 %. Zadlženosť, ktorá rastie, ktorá vyrástla nad 60 %.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Nepravda

Vazil Hudák hovoril o vládnom deficite Fínskej republiky, ktorý mal v roku 2014 výšku 3,2 % HDP. Celková zadĺženosť Fínska v roku 2014 predstavovala 59,3% HDP. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Deficit Fínska, hodnota ktorého je podľa Eurostatu aj podľa Štatistického úradu Fínska v súčasnej dobe ...

Vazil Hudák

...tam sme videli na tom zozname, že jedno z najvyšších miest z hľadiska rebríčku kvality podnikateľského prostredia, určite možno najvyššie v rámci Európy, má Fínsko.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Nepravda

Na základe údajov indexu ekonomickej slobody Herritage foundation Fínsko patrí medzi krajiny Európy, ktoré dosahujú najlepšie výsledky v rámci rebríčku kvality podnikateľského prostredia. V indexe, ktorý pri vyhodnocovaní celkového skóre krajín analyzuje desať aspektov tvoriacich finálne číslo ich e...

Ján Hudacký

KDH

Potom obmedzenie paušálnych výdavkov pre živnostníkov, viete. Mali sme 40 % z príjmov a teraz máme v podstate to obmedzené 420 eurami.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Pravda

V roku 2012, v čase nástupu súčasnej vlády, si živnostníci mohli zo základu dane odpočítať v rámci paušálnych výdajov 40 % zo svojich príjmov. Od roku 2013 si síce živnostníci stále môžu uplatniť výdaje vo výške 40 % ročného príjmu, maximálne však v celkovej výške 5 040 eur ročne, čo činí 420 eur me...

Ján Hudacký

KDH

Rovnako napríklad zvýšenie minimálnych odvodov pre živnostníkov. Od nástupu vlády vlastne sa to zvýšilo už o 34 eur za mesiac.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Nepravda

V prvej polovici roka 2012, v čase nástupu súčasnej vlády, bola výška minimálnych odvodov SZČO (živnostníkov) stanovená na 167,03 eur mesačne. V súčasnej dobe je minimálne poistné do sociálnej poisťovne na úrovni 136,57 eur a mesačný príspevok do zdravotnej poisťovne 57,68 eur. Celkovo tvoria odvody...

Vazil Hudák

Tiež viete, že v rámci daňovej licencie prvý rok podnikania je oslobodený od daňovej licencie. V prípade toho, že tam nie je zisk, je možné odpočítať túto daňovú licenciu, keď sa firma dostane do zisku.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Pravda

Daňová licencia je minimálna daň, ktorú odvádzajú spoločnosti ktoré nevykazujú dostatočný zisk na platenie riadnej dane z príjmu. Podľa zákona o dani z príjmov je prvý rok podnikania skutočne oslobodený od daňovej licencie. Daňovú licenciu je taktiež možné odpočítať si od preddavku na daň, keď sa sp...

Ján Hudacký

KDH

...jedno z opatrení pre pomoc start-upom, inovatívnym firmám, je, že im zrušíme na tri roky daňovú licenciu.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Pravda

Daňová licencia je minimálna daň, ktorú odvádzajú spoločnosti ktoré nevykazujú dostatočný zisk na platenie riadnej dane z príjmu. Materiál schválený na rokovaní vlády 10. júna navrhuje trojročnú výnimku pre platbu daňovej licencie pre takzvané startupy. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Predĺženie vyňati...

Vazil Hudák

Tak jednak čo sa týka daní z právnických osôb, tam veľmi dobre viete, že keď sa zdvihla táto daň a vlastne minulý rok sa znížila akurát o ten jeden percentuálny bod, hneď bolo, už pri tom zdvíhaní bolo jasne povedané, že ak sa zlepší situácia v rámci verejných financií, táto daň bude klesať postupne, čo sa stalo teda minulý rok.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Zavádzajúce

Neexistuje dostupná informácia o tom, že by zvyšovanie dane z príjmov právnických osôb na začiatku roku 2013 bolo mienené ako prechodné riešenie. Vyjadrenie o možnom znižovaní dane je známe až po prvom znižovaní na konci roku 2013, keď premiér Fico pripustil možnosť poklesu jej sadzby na hodnotu až ...

Ján Hudacký

KDH

Dediny, vidiek sa vyľudňuje...

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Zavádzajúce

Trend vývoja počtu obyvateľov na vidieku je opačný, než spomína poslanec KDH Ján Hudacký. K presunu z vidieckych oblastí dochádza na východe Slovenska z dôvodu nezamestnanosti, táto skutočnosť však neodráža celoslovenský trend. Posledné údaje hovoria o tom, že ľudia sa z miest viac sťahujú do menšíc...

Ján Hudacký

KDH

Napríklad rodinné farmy, veď my sme, my dovážame viac ako 55 % potravín na Slovensko, pričom tisíce hektárov pôdy leží ladom.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Pravda

Podľa dostupných údajov sa podiel predávaných domácich potravín v posledných rokoch pohybuje v rozmedzí 40-45 %. Potravinovú sebestačnosť Slovenska negatívne hodnotí aj rebríček potravinovej bezpečnosti. Podľa Výskumného ústavu pôdoznalectva sekundárny a ostatný pôdny fond, teda poľnohospodárska pôd...

Ján Hudacký

KDH

No v podstate my v tomto zákone (o rodinnom podnikaní, pozn.) dávame návrh, jednak vytvárame aj nové právne formy ako rodinná živnosť, rodinná farma, rodinná obchodná spoločnosť. Áno, ten mechanizmus podpory je predovšetkým zavesený, tak ako vo veľa členských krajín Európskej únie, ..., na daňových úľavách. Čiže a my to v podstate ideme cez takýto systém takej multiplikácie vlastne tých rôznych daňových úľav na každého jedného člena rodinného podniku.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Pravda

Návrh zákona o rodinnom podnikaní v oboch jeho verziách z roku 2013 a 2015 má za jeden z cieľov zaviesť rozdelenie rodinných podnikov na tri druhy, a to rodinná živnosť, rodinná farma a rodinná obchodná spoločnosť. Súčasťou zákona mali byť aj určité daňové úľavy.  Na základe preskúmania ob...

Ján Hudacký

KDH

Napríklad dvakrát som predkladal zákon o rodinnom podnikaní.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Pravda

Návrh zákona o rodinnom podnikaní bol predložený spolu dvakrát. Tento zákon k dnešnému dňu nebol prijatý ani v jednej z podôb. Na základe dostupných informácií považujeme tento výrok za pravdivý.Prvýkrát bol návrh zákona výborom NRSR doručený 24.4.2013. Na návrhu prvej podoby zákona spolupracovali p...

Vazil Hudák

A môžem povedať, že mal som osobnú skúsenosť, keď som v podstate viedol pracovnú skupinu na ministerstve financií, ktorá sa nakoniec pričinila o to, aby sa zaviedla takzvaná 25% odvodová položka, daňový odvod alebo odpis, daňový odpis pre výdavky na vedu a výskum.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Neoveriteľné

Zákon o takzvanom "superodpočte" vyšiel z dielne ministra financií Petra Kažimíra, a hoci Vazil Hudák bol už v tej dobe štátnym tajomníkom MF SR, nie sú nám dostupné žiadne informácie o tom, kto danú pracovnú skupinu vytvoril a viedol. Požiadali sme o informáciu MF SR, v čase publikovania výroku sme...

Vazil Hudák

...musíme si uvedomiť, že v roku 2012, v apríli, keď vlastne nová vláda prišla k moci, respektíve aj nové vedenie Ministerstva financií, Slovensko bolo druhé najhoršie (v rámci EÚ, pozn.) z hľadiska výberu daní, vrátane DPH. Horší boli len Gréci.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Nepravda

Podľa štúdie Európskej komisie o výpadkoch príjmov z DPH za rok 2012 malo Slovensko skutočne druhý najväčší výpadok príjmu z DPH v Európskej únii. Výška výpadku bola 39 % z celkových príjmov z DPH. Minister hospodárstva sa však mýli v krajine, ktorá mala v roku 2012 najhorší výber príjmov z DPH, s c...

Ján Hudacký

KDH

Takisto je treba a ja som tiež navrhoval, aby sa znížila doba splatnosti faktúry zo 60 dní na 30 dní v obchodnom vzťahu. Takisto nebolo to rešpektované.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Pravda

Návrh (.rtf) novely zákona o dani z pridanej lehoty poslancov KDH Jána Hudackého, Jána Fígeľa, Pavla Zajaca a Ivana Uhliarika spomínaný vo výroku vyššie taktiež upravoval Obchodný zákonník a adresoval dobu splatnosti faktúr. Tá mala byť zjednotená na dĺžku 30 dní. Prvý návrh zákona podaný ...

Ján Hudacký

KDH

Ja som tento návrh zákona dával ešte v minulom roku, aby jednoducho podnikatelia, ktorí vystavia faktúry, aby nemuseli platiť hneď DPH, odvádzať štátu, ale aby zaplatili až potom, keď dostanú zaplatené.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Pravda

Novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, predložili poslanci KDH Ján Hudacký, Ján Figeľ, Pavol Zajac a Ivan Uhliarik. Cieľom novely malo byť posunutie úhrady DPH dodávateľom na termín po zaplatení faktúry za dodané služby. Predloženie návrhu zákona prebehlo v septembri minulého roka, výbor...

Ján Hudacký

KDH

Môžem napríklad povedať, 4-krát som dával osobne aj s mojimi kolegami z KDH zákon na ochranu subdodávateľov.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Pravda

Zákon na ochranu subdodávateľov bol počas šiesteho volebného obdobia navrhovaný spolu päťkrát, z toho sa o ňom štyrikrát hlasovalo na zasadnutí NRSR. Tieto návrhy boli vždy predkladané výlučne poslancami poslaneckého klubu KDH, pričom J. Hudecký a J. Figeľ figurovali ak...

Ján Hudacký

KDH

Ja, ako tu bolo uvedené síce v nejakej inej štatistike, ale ja mám tu pred sebou ešte index podnikateľského prostredia, ktorý v podstate spracováva Podnikateľská aliancia Slovenska. Tu to je jasné, že v podstate pokiaľ prvé dve Dzurindove vlády to podnikateľské prostredie podľa vyjadrení samotných podnikateľov kvitovali veľmi pozitívne, potom už od roku 2006 a vlastne až doteraz je to podnikateľské prostredie chápané veľmi negatívne podnikateľmi.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý na základe údajov Indexu podnikateľského prostredia (IPP). Prvá Dzurindova vláda pôsobila od 30. októbra 1998 do 15. októbra 2002. Druhá Dzurindova vláda  od 16.októbra 2002 do 4. júla 2006. Základným obdobím na výpočet IPP bol 1. júl 2001, ktorému bo...

Vazil Hudák

Európska komisia vyhodnotila rozpočet Slovenska na rok 2015 ako jeden zo štyroch najlepších rozpočtov v rámci EÚ a tak ďalej.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Nepravda

Podobný výrok sme už raz overovali v relácii O5M12 30. novembra 2014. Robert Kaliňák taktiež tvrdil, že Slovensko malo podľa Európskej komisie jeden zo štyroch najlepších rozpočtov. Aj v odpise druhej Ficovej vlády, ktorý sme overovali v máji, sa uvádza rovnaké tvrdenie. Európska komisia však hodnot...

Vazil Hudák

Dokázali sme znížiť deficit pod 3 % udržateľným spôsobom.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Pravda

Deficit štátneho rozpočtu na rok 2015 bol naplánovaný na úrovni 2,49 % HDP. V porovnaní s rokom 2012, kedy bol deficit 4,22 % sa rozpočet naozaj dostal pod 3 %. Odhady pre najbližšie roky predpokladajú ďalší pokles a tým udržateľnosť deficitu pod hranicou 3 %. Výrok hodnotíme ako prav...

Vazil Hudák

Predovšetkým čo sa týka daňovej licencie, veľmi dobre vieme, že tu proste existuje alebo existovalo, dve tretiny všetkých registrovaných firiem nikdy za posledných 4 - 5 rokov neplatili žiadne dane.

O 5 minút 12 - 15.06.2015
Neoveriteľné

Pred zavedením daňovej licencie veľká časť registrovaných firiem neodvádzala žiadne dane, avšak v roku 2013 (poslednom roku s dostupnými údajmi) ich bolo menej než dve tretiny celkového počtu registrovaných firiem. Posledný dostupný údaj, ktorý hovorí o tom, že približne dve tretiny firiem neplatia ...

success
error