DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vazil Hudák

Predovšetkým čo sa týka daňovej licencie, veľmi dobre vieme, že tu proste existuje alebo existovalo, dve tretiny všetkých registrovaných firiem nikdy za posledných 4 - 5 rokov neplatili žiadne dane.

Hospodárska politika a nový minister - 15.06.2015
Neoveriteľné

Pred zavedením daňovej licencie veľká časť registrovaných firiem neodvádzala žiadne dane, avšak v roku 2013 (poslednom roku s dostupnými údajmi) ich bolo menej než dve tretiny celkového počtu registrovaných firiem. Posledný dostupný údaj, ktorý hovorí o tom, že približne dve tretiny firiem neplatia dane pochádza z roku 1999. Z dostupných údajov navyše nie je možné zhodnotiť, či tieto firmy neplatili dane viac rokov po sebe. Výrok ako celok hodnotíme ako neoveriteľný.


Zoznam (.pdf) daňových subjektov spolu s výškou ich splatnej dane za rok 2013, ktorý bol uverejnený na stránke MF SR uvádza takmer 75 000 registrovaných firiem, ktorých splatná daň bola aspoň jedno euro. Približne 95 000 ich je vykazuje buď nulu alebo negatívnu hodnotu. To predstavuje približne 55 % firiem. Pre predchádzajúce roky podobný zoznam nie je dostupný, nemožno tak zhodnotiť, či pred rokom 2013 úroveň neplatenia bola blízka dvom tretinám.

Ako informovala na svojom webovom portály Pravda, daňové licencie by podiel neplatičov mali zmeniť:

"Zmeniť by sa to malo až za rok 2014. V ňom totiž už platili daňové licencie, ktoré sa vlani zaviedli. Vláda stanovila, že firmy musia platiť za licenciu 480 až 2 880 eur aj v prípade, ak nevykážu zisk. V prípade kladnej daňovej povinnosti si licenciu z nej môžu odpočítať. Zavedenie licencií vláda vysvetľovala tým, že podnikatelia si pri kreatívnom účtovníctve vedia znižovať základ dane tak, aby daň neplatili. Daňová kontrola na to prísť môže, ale pri niekoľkých státisícoch firiem kontrolóri nestíhajú preveriť všetky."


Dátum zverejnenia analýzy: 15.06.2015
success
error