DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Co prinesie rok 2014 a prezidentskí kandidáti
V prvej diskusnej relácii V politike v roku 2014 sa stretli Igor Matovic, Andrej Danko. V druhej casti diskutovali prezidentskí kandidáti Mezenská a Fischer. Prvou otázkou po takmer mesacnom televíznom diskusnom pôste bola hokejová nominácia na ZOH v Soci a chýbajúci Miroslav Šatan. Po hokejovej vložke sa diskutovalo predovšetkým o vnútrostraníckych otázkach SNS a hnutia OLaNO. Matovic si nesprávne myslí, že stanovy OLaNO sú verejne prístupné. Verejne prístupné skutocne nie sú. Danko už druhýkrát zopakoval nesprávnu informáciu o tom, že zisky telekomunikacných firiem na Slovensku sa rocne pohybujú na úrovni jednej miliardy eur. Toto císlo by sa blížilo k realite jedine vtedy, ak by sme spocítali zisky v troch po sebe nasledujúcich rokoch. Aj to by približne 150 miliónov eur k jednej miliarde chýbalo. Predseda SNS taktiež nesprávne uvádzal, že až 14 miliárd rocne odchádza do zahranicia. V skutocnosti je to nemej ako jedna štvrtina. Danko dalej chybne interpretoval výrok I. Matovica o peniazoch za hlasy po volbách. 

Helena Mezenská sa dopustila pomerne kuriózneho faktického prešlapu, ked vyhlásila, že máme v spolocnosti patový stav, kedy stále nemáme menovaného prokurátora. Clenka OLaNO si asi nevšimla, že Jaromír Cižnár bol zvolený 18. júna 2013 a vymenovaný za generálneho prokurátora bol o mesiac neskôr. Polovica výrokov, ktoré povedal V. Fischer neboli pravdivé. Mýlil sa aj v oblasti zdravotníctva, ktorú považuje za svoju silnú stránku. 

Andrej Danko

SNS
5 3 1 1

Viliam Fischer

Nestraníci
2 4 0 2

Helena Mezenská

OĽaNO
3 2 0 0

Igor Matovič

OĽaNO
8 1 1 3
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Andrej Danko
 • Viliam Fischer
 • Helena Mezenská
 • Igor Matovič
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Viliam Fischer

Nestraníci

My máme napríklad 6000 lôžok na Slovensku navyše.

V politike - 14.01.2014
Neoveriteľné

V. Fischer môže vychádzať z analýzy Ministerstva zdravotníctva z januára 2007, ktorá hovorí o potrebnej redukcii počtu lôžok o 6 000. Táto analýza je však stará šesť rokov a počet nadbytočných lôžok s najväčšou pravdepodobnosťou neaktuálny. Strategický rámec starostlivosti o zdravie a roky 2013...

Andrej Danko

SNS

...na rozdiel od pána predsedu (Matoviča, pozn.), ktorý je predsedom politického združenia, hnutia, ktoré má len 4 členov...

V politike - 14.01.2014
Pravda

Fakt, že hnutie OĽaNO má len štyroch členov uviedol samotný Matovič v relácií Na telo 29. apríla 2012:"My sme sa napriek tomu, že napríklad u nás sú je 12 ľudí zo 16, ktorí sú nezávislí, napriek tomu, sme sa dohodli spolu s nimi, že o tom použití budeme rozhodovať všetci spoločne...

Igor Matovič

OĽaNO

...už každé dieťa, ktoré sa dnes narodí, alebo zajtra, sa narodí s dlhom na krku 7700 eur.

V politike - 13.01.2014
Pravda

Je pravdou, že ak zohľadníme údaje za 2. štvrťrok 2013 (posledné dostupné údaje) nominálna výška dlhu na jedného obyvateľa je na úrovni približne 7 700 eur.Podľa Eurostatu, dosiahol verejný dlh Slovenska v 2Q 2013 výšku 41,6 mld. EUR čo predstavuje 57,7% HDP. Inštitút finančnej politiky vš...

Helena Mezenská

OĽaNO

pre mňa úspechom je už aj to, čo sa udialo, ten obdivuhodný výkon nazbieraných 22 057 hlasov (podpisov, pozn.).

V politike - 13.01.2014
Pravda

Rovnaký výrok povedal v tej istej relácii aj I. Matovič. Je pravdou, že podporovatelia H. Mezenskej dokázali vyzbierať presne 22 057 podpisov od občanov na jej kandidatúru za prezidentku SR. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Treba upozorniť, že k dnešnému dňu nie je známe koľko podpisov bude aj...

Helena Mezenská

OĽaNO

Ja som sa už vyjadrila aj pre denník Sme, že mne sa žiada aj ako členke výboru pre európske záležitosti prehodnotiť význam a výhody nášho členstva v EÚ, rovnako tak vyhodnotiť dopady našich integračných snáh.

V politike - 13.01.2014
Pravda

H. Mezenská je členkou Výboru pre európske záležitosti. V rozhovore pre denník SME (3. januára 2013) uviedla, že chce prehodnotiť integračné snahy Slovenska do štruktúr Európskej únie a taktiež prehodnocovať výhody a význam našich integračných snáh. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Uvádzame úryvky ...

Viliam Fischer

Nestraníci

Je 14 % obéznych detí na Slovensku. To znamená, že každé 8. až 9.dieťa na Slovensku je obézne, má nadváhu.

V politike - 13.01.2014
Pravda

Fischerov výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže podľa informácie z Úradu verejného zdravotníctva SR, detí vo veku od 11 do 15 rokov s nadváhou až 13-15%, čo je približne každé ôsme dieťa.Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na svojej internetovej stránke uverejnil 14. októbra 2013 článok ...

Viliam Fischer

Nestraníci

Ja nerozumiem, prečo, znova, dám príklad, zahraničie, okrem Švajčiarska, Holandska, všade je jedna poisťovňa.

V politike - 13.01.2014
Nepravda

Podobný výrok sme už overovali v minulosti (V politike z 4. novembra 2012).Viliam Fischer nehovorí pravdu, ak tvrdí, že len vo Švajčiarsku a Holandsku je viacero zdravotných poisťovňí. Systém zdravotných poisťovní s viacerými poisťovňami (pluralitný systém) je v ďalších desiatich krajinách. V. Fisch...

Viliam Fischer

Nestraníci

...veď my sme taká maličká krajina, v počte obyvateľov sme tretina New Yorku.

V politike - 13.01.2014
Nepravda

Podľa odhadu United States Census Bureau, bola populácia New York City v roku 2012 na úrovni 8 336 697 obyvateľov (1/3 je 2,75 milióna obyvateľov). Ten istý odhad populácie celého štátu New York bol na úrovni 19 570 261 obyvateľov (1/3 je 6,46 miliónov obyvateľov). Slovensko má podľa posle...

Viliam Fischer

Nestraníci

Tu na Slovensku je 14 tisíc ľudí, ktorý čaká na nejaké takéto lôžko.

V politike - 13.01.2014
Nepravda

Viliam Fisher môže myslieť čakateľmi na lôžko počet čakateľov na operáciu. V skutočnosti podľa údajov z apríla 2013 (informácia publikovaná koncom septembra 2013) bol počet čakateľov na operáciu takmer 11 tisíc. Fischer uvádza nepresné číslo, výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. Špecializovaný...

Viliam Fischer

Nestraníci

...my máme priemernú obložnosť 70 %, vonku je to cez 80 %.

V politike - 13.01.2014
Pravda

Viliam Fisher hovorí pravdu o tom, že využitie lôžok je na Slovensku okolo 70%, obložnosť lôžok nad 80% (až 91%) je len v prvých päť najlepších krajinách v OECD. Priemer OECD je len 75%. Vzhľadom na to, že Fisher sa trafil aspoň do údaju prvých top päť krajín, výrok hodnotíme ako pravdivý.Podľa ...

Viliam Fischer

Nestraníci

To je kľúčový problém, to je obrovská armáda nezamestnaných ľudí, pokiaľ viem, to číslo robí dnes 13,7 %.

V politike - 13.01.2014
Nepravda

Podľa údajov Štatistického úradu SR, dosiahla miera nezamestnanosti na Slovensku v 3Q 2013 úroveň 14,1%. Podľa údajov MF SR, dosiahla v októbri 2013 evidovaná miera nezamestnanosti (sezónne upravená) na Slovensku úroveň 15,1% a disponibilná miera nezamestnanosti (sezónne upravená) úroveň 13,9%....

Helena Mezenská

OĽaNO

My máme v spoločnosti patový stav, kedy nemáme menovaného prokurátora

V politike - 13.01.2014
Nepravda

Kandidát na generálneho prokurátora Jaromír Čižnár získal 18. júna 2013 presne 82 hlasov, čo bol dostatočný počet hlasov na jeho zvolenie. Hlasovanie bolo tajné a nezúčastnila sa ho opozícia, teda ani H. Mezenská.  O mesiac neskôr - 17. júla 2013 bol J. Čižnár prezidentom SR vymenovaný do funkc...

Helena Mezenská

OĽaNO

Pre mňa je napríklad nepredstaviteľné, že ak sa prerokovával zákon o obnoviteľných zdrojoch v parlamente, s ktorým bola spojená aj dvojdňové rokovanie v parlamente o vyslovení nedôvery vláde, že na toto nijakým spôsobom nezareagoval prezident.

V politike - 13.01.2014
Pravda

Ako uvádzame vyššie, Poslankyna H. Mezenská sa odvoláva na Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplna zákon c. 309/2009 Z. z. o podpore obnovitelných zdrojov energie a vysoko úcinnej kombinovanej výroby. V tomto výroku overujeme ci sa k zákonu o o podpore obnovitelných zdrojov energie&nb...

Viliam Fischer

Nestraníci

No minul som doteraz asi do 2 tisíc euro...

V politike - 13.01.2014
Neoveriteľné

To koľko minul V. Fischer doposiaľ na výdavky spojené s kandidatúrou na prezidenta SR sa nám nepodarilo zistiť. V. Fisher nemá k dnešnému dňu zriadený transparentný účet. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný....

Igor Matovič

OĽaNO

...jej fanúšikovia (H. Mezenskej, pozn.) dokázali vyzbierať 22 tisíc podpisov.

V politike - 13.01.2014
Pravda

Je pravdou, že podporovatelia H. Mezenskej dokázali vyzbierať presne 22 057 podpisov od občanov na jej kandidatúru za prezidentku SR. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Treba upozorniť, že k dnešnému dňu nie je známe koľko podpisov bude aj platných, keďže kontrola pravosti podpisov prebieha od doručenia p...

Andrej Danko

SNS

Súčet zisku mobilných operátorov 2010 alebo 2011 bol takmer miliarda eur.

V politike - 13.01.2014
Nepravda

Podobný výrok použil predseda SNS už v minulosti (V politike, 13. október 2013). Nepoučil sa a opäť uvádza nesprávne číslo.Súčet ziskov mobilných operátorov v roku 2010 alebo v roku 2011 nebol takmer miliarda eur. Zisk mobilných operátorov by nebol jedna miliarda eur ani keby sme sčítali zisky všetk...

Andrej Danko

SNS

Ja vždy hovorím napríklad môj sen je telekomunikačná daň, ako to urobil Orbán v Maďarsku alebo v Španielsku, alebo to urobili vo Francúzsku, proste zaviesť telekomunikačnú daň.

V politike - 13.01.2014
Pravda

Je pravdou, že v Maďarsku, Francúzsku a Španielsku je telekomunikačná daň. Danko už od roku 2011 opakuje zámer SNS zaviesť túto daň aj u nás.Podľa SITA, vo Francúzsku odvádzajú operátori 0,9% z tržieb ak tie presiahli 5 mil. eur, v Maďarsku sa táto daň pohybuje na úrovni 0-6,5%. Výnosy z tejto ...

Igor Matovič

OĽaNO

Robert Fico, jeho strana zvýšila zahraničné zadlženie z 27 % na súčasných 57 %, na dvojnásobok...

V politike - 13.01.2014
Zavádzajúce

I. Matovič má na mysli zahraničnou zadĺženosťou verejný dlh. V prípade ak by myslel hrubú zahraničnú zadĺženosť, jeho čísla by neboli správne. V roku 2008 bol dlh na najnižšej úrovni 27,9% HDP. Dnes môžeme hovoriť o približne dvojnásobnom verejnom dlhu v percentuálnych bodoch. Dlh postupne rást...

Igor Matovič

OĽaNO

My na Slovensku 25 rokov po revolúcii máme 14 % ľudí nezamestnaných, a Rakúšania majú 4 %. My sme skoro najhorší v Európe a Rakúšania sú najlepší v Európe.

V politike - 13.01.2014
Pravda

I. Matovič uvádza správne približné čísla nezamestnanosti a aj postavenie Rakúska a Slovenska v EU28. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Podľa Eurostatu, má momentálne najnižšiu úroveň nezamestnanosti spomedzi členských štátov EÚ Rakúsko (4,8%), Nemecko (5,2%) a Luxembursko (6,1%) pričom tieto údaje pochá...

Igor Matovič

OĽaNO

Klamete, keď hovoríte, že k našim stanovám sa nedá dostať. Naše stanovy sú verejne prístupné.

V politike - 13.01.2014
Nepravda

Stanovy hnutia OĽaNO sa nenachádzajú ani na stránke hnutia, ani na žiadnom inom verejne dostupnom mieste na internete. Výrok hodnotíme v kontexte - všetky relevantné politické strany nachádzajúce sa v prieskumoch verejnej mienky, majú stanovy verejne prístupné na internete. Výrok preto hod...

Igor Matovič

OĽaNO

V našom hnutí rozhoduje celý poslanecký klub, to znamená, 14 ľudí, 14 ľudí prijíma všetky rozhodnutia, čiže nielen 4 členovia strany, alebo hnutia.

V politike - 13.01.2014
Neoveriteľné

Vzhľadom na to, že stanovy hnutia OĽaNO nie sú verejne dostupné, nedokážeme overiť ako funguje rozhodovanie v hnutí v praxi, a teda aj výrok, či všetky rozhodnutia prijíma celý poslanecký klub. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný. ...

Andrej Danko

SNS

Uvedomte si, že takmer 14 miliard eur odchádza každý rok, čo je výška štátneho rozpočtu, do zahraničia.

V politike - 13.01.2014
Nepravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (V politike, 13. októbra).Ak by sme vychádzali zo štatistiky Štatistického úradu SR, tak odlev dôchodkov z majetku platených do zahraničia je na úrovni 4,2 mld. eur resp. približne 3,2 mld v čistom. Podľa analýzy denníka Pravda, je odlev ziskov&nb...

Andrej Danko

SNS

Veď platí listina práva a slobôd, zákon číslo 23/91, kde sa hovorí, že príslušnosť k etnickej menšine nemôže byť nikomu na ujmu.

V politike - 13.01.2014
Pravda

Demagog.SK cituje Ústavný zákon č. 23/1991, ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon.TRETIA HLAVA PRÁVA NÁRODNOSTNÝCH A ETNICKÝCH MENŠÍN Čl.24 Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej alebo etnickej menšine nesmie byť nikomu na ujmu. A. Danko správne uvádza pa...

Andrej Danko

SNS

Podľa paragrafu 2 zákona o politických stranách musí strana konať v súlade s ústavou.

V politike - 13.01.2014
Pravda

Demagog SK cituje Zákon č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov:PRVÁ ČASŤ   ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 2 Strana nesmie svojimi stanovami, svojím programom alebo činnosťou porušovať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákon...

Igor Matovič

OĽaNO

To už je na starosť (koordinácia poberateľov dávok na ich odpracovanie, pozn.), má 800 ľudí, ktoré prijímajú úrady práce, ktorí budú koordinovať týchto ľudí

V politike - 13.01.2014
Pravda

Podľa dostupných informácií z októbra 2013, má pri koordinácií poberateľov dávok v hmotnej núdzi, ktorí si musia dávku odpracovať, koordinovať viac ako 800 ľudí. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi priniesol od 1. januára 2014 pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi zása...

Igor Matovič

OĽaNO

Po pracovnej dobe nechcel som zneužiť imunitu (pil v parlamente vo februári 2011 pozn.).

V politike - 13.01.2014
Neoveriteľné

Igor Matovič povedal 10. februára 2011 pre TASR (Noviny.sk), že si s Danielom Krajcerom a Jurajov Miškovom ulial jednu alebo dve flaše vína. Matovič uviedol, že následne spal v budove NR SR prikrytý kabátom. V budove údajne zostal preto, lebo nechcel zneužiť imunitu a šoférovať podnapitý. Podľa slov...

Andrej Danko

SNS

Vy ktorý kritizujete pitie v parlamente a vo februári 2011 pijete zakrytý kabátom v parlamente. Tam existuje február 2011, kedy ste povedal, že ste si vypil víno a spal do rána v parlamente.

V politike - 13.01.2014
Pravda

Igor Matovič povedal 10. februára 2011 pre TASR (Noviny.sk), že si s Danielom Krajcerom a Jurajov Miškovom ulial jednu alebo dve flaše vína. Matovič uviedol, že následne spal v budove NR SR prikrytýkabátom. Inými slovami je pravdou, že Matovič si vo februári vypil víno a spal do rána v budove NR SR....

Igor Matovič

OĽaNO

Pán Danko predal svoju budovu Slovenskej pošte, v ktorej bol nominant SNS, predal ju za 8 miliónov korún.

V politike - 13.01.2014
Neoveriteľné

Okrem blogu Anny Belousovovej, ktorá obvinila nominanta SNS vo vedení pošty, ktorý mal zabezpečiť odkúpenie budovy v Revúcej od Ondreja Danka (otec Andreja Danka, SNS), sa nepodarilo tímu Demagog.SK zistiť žiadnu inú relevantnú informáciu, ktorá by potvrdzovala pravdivosť informácie od A. Belousovov...

Igor Matovič

OĽaNO

Pán Danko bol nominantom strany SNS v mnohých štátnych podnikoch.

V politike - 13.01.2014
Pravda

Na základe informácii TASR, Anny Belousovovej a Obchodného registra je pravdou, že A. Danko, predseda SNS bol v dozornej rade vo viacerých štátnych podnikoch resp. v podnikoch kde má štát zastúpenie v dozornej rade. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Vo svojom životopise (.pdf) Andrej Danko bytom v Alžbet...

Andrej Danko

SNS

Mať na účte a dostávať od štátu 5 milióna euro pred voľbami kričať, že ich nechcem

V politike - 13.01.2014
Zavádzajúce

Je pravdou, že po voľbách v roku 2012 získalo hnutie OĽaNO za hlasy získané vo voľbách takmer 5 miliónov eur. Na druhej strane nie je pravda, že Matovič sa chcel ešte pred voľbami príspevku rovno vzdať. Matovič aj predkladanou novelou zákona o politických stranách chcel dosiahnuť zníženie tohto prís...

Igor Matovič

OĽaNO

Prijal sa zákon o hmotnej núdzi, ktorý hovorí o tom, že nič nikto nedostane sociálnu dávku bez toho, aby si odpracoval, že decká, ktoré nebudú chodiť do školy a budú mať rodičov, ktorí poberajú sociálne dávky, tak takisto ich dostávať nebudú a takisto že keď niekto bude mať sociálne dávky, to neznamená, že bude môcť mať priestupkovú imunitu.

V politike - 13.01.2014
Pravda

Demagog.SK sa Vládnemu návrhu zákona o pomoci v hmotnej núdzi venoval už v minulosti (O5M12, 1. decembra 2013). Je pravdou, že novela zrušila priestupkovú imunitu, podmienila vyplácanie dávok s povinnou školskou dochádzkou detí poberateľ dávok v hmotnej núdzi. Taktiež pribudla povinnosť od...

Andrej Danko

SNS

Ja musím konštatovať, že máme veľkú nárast členskej základne, takmer 800 ľudí sme pustili do strany, celkovo sa blížime k počtu 3 tisíc...

V politike - 13.01.2014
Neoveriteľné

Demagog.SK nezistil, či došlo k nárastu členskej základe o takmer 800 členov. Jediné vyhlásenie pochádza z úst Danka z konca decembra 2013, keď tvrdil, že členská základňa vzrástla o 30%. V roku 2011 bola členská základňa na úrovni 2 500 členov. Tento údaj, je ešte pred výmenou na poste predsedu SNS...

Igor Matovič

OĽaNO

Vyšli v Hospodárskych novinách štatistiky a náš klub bol vyhodnotený ako najaktívnejší vo všetkých parametroch, v ktorých vyhodnocovali.

V politike - 13.01.2014
Pravda

Demagog.SK zistil až dve hodnotenia aktivity poslancov. Obe hovoria o tom, že poslanecký klub OĽaNO, je najaktívnejší zo všetkých klubov v NR SR.Analýza sa objavila na portály hnonline.SK. Poslanci OĽaNO dominovali v každej z kategórii (pozmeňujúce návrhy, poslanecká iniciatíva). V prípade kategórie...

Igor Matovič

OĽaNO

Od volieb bolo zverejnených približne 50 prieskumov prieskumných agentúr, a či teda Focusu, Polisu, MVK alebo teda Medianu, v priemere sa pohybujeme stále niekde medzi 8 a 9 %, kedy tedy uletíme v niektorom prieskume k 6 % ako teraz, kedy tedy k 10 %.

V politike - 13.01.2014
Pravda

Demagog.SK dohľadal celkovo 40 prieskumov, ktoré sa týkali preferencií politických strán. I. Matovič hovorí o približne 50. Vzhľadom na podstatu výroku jeho odhad počtu prieskumov možno považovať za dostatočne presný. Priemerné preferencie OĽaNO zo všetkých prieskumov sú na úrovni 8,3%. Je teda...

Helena Mezenská

OĽaNO

...ak sa prerokovával zákon o obnoviteľných zdrojoch v parlamente, s ktorým bola spojená aj dvojdňové rokovanie v parlamente o vyslovení nedôvery vláde...

V politike - 14.01.2014
Nepravda

Nie je pravdou, že by zákon o obnoviteľných zdrojoch bol spojený s odvolávaní predsedu vlády R. Fica. Podľa Návrhu na vyslovenie nedôvery, dôvodom bol spôsob a forma prebratia SPP. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.Poslankyňa H. Mezenská sa odvoláva na Vládny návrh zákona, ktorým sa...

Viliam Fischer

Nestraníci

ešte sme pracovali na Partizánskej v nemocnici (v roku 1998, pozn.) a bol veľký tlak premiéra (Mečiara, pozn.) na mňa, aby som spravil tú transplantáciu srdca... A ja som to odmietal v tej nemocnici to spraviť, pretože to bol bývalý kláštor, kde nespĺňal podmienky na taký prísny výkon, ako je transplantácia.

V politike - 13.01.2014
Neoveriteľné

Andrej Danko

SNS

Čo robíme my zle Slováci, že máme nižšiu životnú úroveň v rámci Európskej únie?

V politike - 13.01.2014
Nepravda

Na meranie životnej úrovne sa používa viacero ukazovateľov ako napríklad HDP per capita alebo HDI (Human Development Index - Index ľudského rozvoja), ktorý zahŕňa faktory ako priemerná dĺžka života, školskú dochádzku, a príjem na obyvateľa. Podľa najaktuálnejších údajov Human Development Index-...

success
error