DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

No, myslím si, že my sme stabilnou súčasťou vlády. Naši poslanci najdisciplinovanejšie hlasujú v súlade s programovým vyhlásením. To sú fakty.

Daniel Krajcer vs. Rafael Rafaj - 03.10.2011
Neoveriteľné

Daniel Krajcer nešpecifikoval ako by sa takáto disciplinovanosť mala merať. Aj vzhľadom na to, že programové vyhlásenie vlády je formulovane vágne sa domnievame, že takéto hodnotenie sa nedá spraviť. Zároveň neexistujé žiadny renomovaný zdroj, ktorý by takéto hodnotenie pravidelne robil o ktorého výsledky by sa dalo pri takomto hodnotení oprieť.

Výrok nehodnotíme. Nejedná sa tak podľa nášho názoru o fakt, ale o Krajcerov dojem.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.10.2011
success
error