DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

A viete čo je šokujúce, pani moderátorka? Že už v súčasnosti záruky, ktoré poskytlo Slovensko, sú na úrovni 169 hodín na každého Slováka, čo je viac, ako väčšinna krajín eurozóny s navýšenými zárukami.

Daniel Krajcer vs. Rafael Rafaj - 03.10.2011
Pravda

Opäť však upozorňujeme, že dané informácie sa nám nepodarilo overiť cez žiadne oficiálne inštitúcie, preto robíme vlastné výpočty na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom SR.

V súčasnosti záruky SR v eurovale (.pdf, str. 30) predstavujú 4371,54 mil. eur. Počet obyvateľov k 30, júnu 2011 je 5440078. Ak vydelíme dané čísla 4371540000/5440078 = 803,6 eur. (Priemerná súma, ktorou sa každý občan SR skladá na záruky SR v eurovale).
Keďže priemerný fond pracovného času je 169 hod a priemerná mesačná mzda je 769 eur, tak 769/169 = 4,55 eur/hod. Ak toto číslo vynásobýme 169, ktoré spomína D. Krajcer, vyjde nám opäť priemerná mzda, t.j. 769 eur. Ale keďže vidíme, že každý občan ručí vo výške 803,6 eur, tak opäť nám vychádza, že každý občan musí odpracovať 176,6 hodiny.

Dané rozdiely vo výpočtoch medzi nami a tými, ktoré uvádza D. Krajcer môžu byť spôsobené zaokrúhľovaním alebo iným počtom priemerného fondu pracovného času.

Počet obyvateľov Francúzska je 65 073 482. Príspevok Francúzska je 158 487 000 000 eur. Každý Francúz tak prispieva vo výške 2 435 eur. Priemerná mzda vo francúzsku bola v roku 2009 2 736 eur. Francúzsky mesačný pracovný fond je 154 hodín. Priemerná hodinová mzda je 17,76 eur. Priemerný Francúz tak musí odpracovať probližne 140 hodín. V prípade Francúzska platí, že takto vypočítaný pomer je aj po navýšení nižší než súčasný príspevok Slovenska.

Pre zložitosť výpočtov sme opäť nepreverovali ostatné krajiny eurozóny. Čiže hodnotíme len prvú časť výroku D. Krajcera a ilustračne uvádzame pomer ku Francúzsku.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.10.2011
success
error