DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

Ak by sme navyšovali záruky (ESFS, pozn.), tak v pomere k HDP je to v prípade Slovenska takmer 12 %. Naozaj dosť dôležitý moment.

Daniel Krajcer vs. Rafael Rafaj - 03.10.2011
Pravda

HDP SR za rok 2010, ako uvádza eurostat, je vo výške 65,9 mld. eur. Členské štáty eurozóny uzavreli dohodu, že euroval (EFSF) sa navýši na úroveň 780 mld. eur. (v súčasnosti prebiehajú schvaľovania národnými parlamentami, pozn.). V danej rámcovej dohode je upravené, že Slovensko preberá záruky vo výške 7,727 mld. eur.(EFSF.pdf, str. 39). Danú sumu by SR musela zaplatiť v prípade, ak by sa mal vyčerpať celý euroval, tzn. celých 780 mld. eur.
Čiže SR ručí do výšky 7,727 mld. eur, pričom 12% z nášho HDP za rok 2010 predstavuje sumu 7,908 mld. eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.10.2011
success
error