DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

Ale 15. 7. 2010 schválila vláda Slovenskej republiky vyhlásenie, z ktorého si dovolím odcitovať 3 body. Súčasťou zmien musí byť aj jasný mechanizmus riadeného bankrotu, to je prvá vec. Poskytuje sa takáto pomoc len vtedy, ak krajina spravila všetko čo bolo v jej vlastných silách a slovenská vláda nepodporí predĺženie 3-ročného obdobia, na ktoré EFSF je schválený. Toto sú rámce, ktoré schválila vláda vo svojom vyhlásení 15. 7. Inými slovami chcem povedať, že SAS názor nemení, napriek tomu sme kritizovaní.

Daniel Krajcer vs. Rafael Rafaj - 03.10.2011
Pravda

Tlačový a informačný odbor vlády SR informoval prostredníctvom webu premierka.sk:
 
"Vo štvrtok 15. júla 2010 o 10.00 h sa na Úrade vlády SR uskutoční mimoriadna schôdza vlády SR.
Materiály:

Návrh schválenia majetkovej účasti Slovenskej republiky v Európskom finančnom stabilizačnom nástroji a návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy o Európskom finančnom stabilizačnom nástroji

Vyššie uvedená stránka obsahuje viac ako 34-minútový videozáznam z rokovania vlády, prostredníctvom ktorého prezentujú verejnosti výsledky Predsedníčka vlády Iveta Radičová a Podpredseda vlády a Minister financií Ivan Mikloš (SDKU-DS).
Slová Ivana Mikloša v 9.min. 30. s. až 10. min. 30. s. potvrdzujú pravdivosť výroku Daniela Krajcera.

V súvislostí s rokovaním vláda vydala tiež nasledovné oficiálne vyhlásenie:

Vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

 

Slovenská vláda schváli reálne využívanie EFSF na pomoc konkrétnej krajine s finančnými problémami len v prípade, ak:

 

A.      Európska únia schváli podstatné posilnenie Paktu stability a rastu, vrátane pravidiel  jeho implementácie a vymáhateľnosti, pričom súčasťou zmien musí byť aj jasný mechanizmus riadeného bankrotu krajiny, ktorá konzistentne vykonáva nezodpovednú rozpočtovú politiku.

B.      Európska komisia aj Európska centrálna banka jasne preukážu, že dotknutá krajina spravila všetko, čo bolo v jej vlastných silách na zabezpečenie schopnosti refinancovať sa riadne na finančnom trhu.

C.      Bude návratná finančná výpomoc krajinám v problémoch poskytnutá v súlade s politikou a podmienkami Medzinárodného menového fondu.


Slovenská vláda nepodporí predĺženie trojročného obdobia, na ktoré je EFSF schválený.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.10.2011
success
error