DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Prichádzame tiež s vlastným návrhom...ktorý v istých črtách je veľmi podobný, pretože tak isto vytvárame prázdne dva, dva prázdne fondy negarantované, kde, kde klient, kde sporiteľ, ktorý vie a chce, môže proste odísť a môže investovať a dosahovať väčšie výnosy.

Jozef Mihál vs. Peter Kažimír - 13.06.2011
Pravda

Poslanci za Smer-SD Pociatek, Kažimír a Ondruš predložili do parlamentu návrh zákona (.doc) o starobnom dôchodkovom sporení, pricom sa v dôvodovej správe (.doc) k tomuto návrhu zákona píše:

"Základom navrhovaných zmien je zachovanie troch existujúci dôchodkových fondov s garanciami (k názvu rastového, vyváženého a konzervatívneho fondu sa pridáva prívlastok 'garantovaný'), vrátane výšky a štruktúry poplatkov a vytvorenie dvoch nových fondov - zmiešaného a indexového fondu bez garancií, do ktorých sporitelia budú môct presúvat cast svojich úspor z garantovaných fondov."

Dátum zverejnenia analýzy: 12.06.2011
success
error