DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

V európskom priestore pri kolektívnom investovaní platí jedna základná zásada a to je to, že peniaze sporiteľa, ktorý nemá vedomosti o investovaní, nemôže žiadna správcovská spoločnosť investovať do akcií a žiadny zodpovedný politik nemôže ani takúto vec presadzovať.

Jozef Mihál vs. Peter Kažimír - 13.06.2011
Zavádzajúce

Existuje európska smernica MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), o ktorej píše napríklad mbank.sk.

Táto smernica "upravuje prácu na trhoch s finančnými nástrojmi", pričom je jedným z jej cieľov aj ochrana investorov. "Pod ochranou sa rozumie predovšetkým poskytnutie vhodného produktu pre každú kategóriu klientov. Určenie vhodného nástroja prebieha na základe vyhodnotenia tzv. testu vhodnosti, resp. investičného dotazníka, ktorý vypĺňa klient.V týchto testoch sa získavajú informácie o klientovi, na základe ktorých je finančná inštitúcia ( napr. banka ) schopná posúdiť, či je príslušný finančný produkt vhodný a primeraný pre klienta z hľadiska jeho skúseností s investovaním, charakteru finančného produktu, finančnej situácie klienta a investičných cieľov. To sa týka najmä neprofesionálnych investorov. (...) Finančná inštitúcia je povinná poskytnúť klientovi v zrozumiteľnej forme všetky informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohol správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétnemu druhu ponúkaného finančného nástroja a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutie."

Pravidlá dané touto smernicou však Kažimír nesprávne vzťahuje na dôchodkové správcovské spoločnosti. "Z najznámejších finančných nástrojov sa MiFID týka napríklad podielových fondov, ktoré so sebou nesú istú mieru investičného rizika, netýka sa napríklad termínovaných účtov, sporiacich účtov, investičného životného poistenia či dôchodkových fondov."

Dátum zverejnenia analýzy: 12.06.2011
success
error