DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

My potrebujeme vedieť, aký má sporiteľ vzťah k riziku, aké má vedomosti, informácie, na základe čoho sa rozhoduje, či chápe jednotlivé investičné nástroje. No a bohužiaľ prieskumy hovoria o tom, že tá, tá informovanosť je u nás veľmi nízka.

Jozef Mihál vs. Peter Kažimír - 13.06.2011
Pravda

Výsledky prieskumu agentúry Focus potvrdzujú Kažimírove slová. K dispozícii nemáme samotný prieskum, ale o jeho výsledkoch informovala SITA. Okrem iného z nich vyplýva to, že  veľa ľudí si nevybralo správny fond vzhľadom k tomu, aký má vzťah k riziku a mnoho sporiteľov dokonca ani nevie, v akom fonde si sporia na svoj dôchodok.

"Vyše polovica sporiteľov v rastových dôchodkových fondoch v druhom pilieri má minimálne vedomosti a skúsenosti s investovaním. Prevažná väčšina z nich nikdy neinvestovala v podielových fondoch a ani prostredníctvom iných finančných nástrojov.


Napriek pôvodnému zameraniu rastových fondov, ktoré boli určené na rizikovejšie investície na akciových trhoch, takmer dve tretiny sporiteľov (60%) v týchto fondoch má len nízky sklon k riziku.

Podľa prieskumu je každý piaty sporiteľ na Slovensku presvedčený o tom, že na dôchodok si sporí v konzervatívnom fonde. Vykazovaný podiel vysoko prevyšuje reálny počet klientov dôchodkových správcovských spoločností, ktorí si na svoj dôchodok sporia v konzervatívnych fondoch. Ten sa dlhodobo pohybuje okolo 5%. Naopak, len tretina sporiteľov uviedla, že si sporí v rastovom fonde – podstatne menej, ako je tomu v skutočnosti (približne 60%). Bezmála pätina sporiteľov (18%) v prieskume nevedelo uviesť typ dôchodkového fondu, v ktorom si sporí."

Dátum zverejnenia analýzy: 12.06.2011
success
error