DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Moje skúsenosť sú často také, že sa ľudia často sťažujú, že majú istú diskrimináciu čo sa týka dvojjazyčnosti. Že sú mnohé materiály uverejňované len v maďarskom jazyku teda menšinovom jazyku, oznámenia v rozhlase mestskom sú len v menšinovom jazyku.

Béla Bugár vs. Dušan Caplovic - 29.05.2011
Pravda

Vo svojej správe z novembra 2009 korzar.sme.sk informuje o dvoch prípadoch, kedy sa občan sťažoval na to, že miestny rozhlas hlási len v maďarskom jazyku.

Veľké Trakany:
Občan slovenskej národnosti sa sťažoval, že v obci Veľké Trakany na východe Slovenska, neďaleko maďarských hraníc, hlási obecný rozhlas len v maďarčine.
Starosta obce József Kopász (SMK) to priznal. Nepoprel, že podobná prax bola doteraz vo väčšine obcí na pomedzí.

Pribeník:
Podobnú skúsenosť, ale bez dohry na polícii a ministerstve kultúry, má aj starosta ďalšej prihraničnej obce – Pavol Fülop (SMK) z Pribeníka.
Úradné oznamy vždy hlásili dvojjazyčne: „Ale rôzne predajné akcie, pohreby a podobne len v maďarčine...“
Priznal, že aj oni mali sťažnosť, telefonicky ich kontaktovali občania slovenskej národnosti, ktorí sa nedávno prisťahovali.

O tom, že "občanom slovenskej národnosti žijúcim na národnostne zmiešanom území sa často upiera právo na prístup k informáciám v štátnom jazyku najmä v takých obciach, kde žijú v menšine" sa píše aj materiáli uverejnenom na stránke Ministerstva kultúry SR v auguste 2009. Okrem iného sa tam uvádza: "Úradné oznamy, oznamy o kultúrnych a iných podujatiach, nápisy a reklamy na verejných priestranstvách sa v rozpore aj s doteraz platným zákonom v mnohých prípadoch poskytujú iba v maďarskom jazyku."

K aktuálnejším správam, ktoré by dosvedčovali Čaplovičove slová sa nám nepodarilo dopátrať.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2011
success
error