DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Tak, ono trošku treba počkať aj na rozhodnutie maďarskej strany, pretože maďarská strana prijala ústavu, ale neprijala ešte niektoré konkrétne zákony, ktoré na základe tejto novej ústavy bude musieť prijímať, a toto je jeden z tých zákonov, ktorý ešte prijatý nie je. Čiže v tom konečnom nevieme, aké znenie tohto zákona bude. Majú prijať, myslím si, vyše 40 zákonov, vyplývajúcich z novej ústavy. Takže to nebude tak rýchlo.

Ivan Gašparovic - 22.05.2011
Neoveriteľné

Maďarský základný zákon predpokladá ešte niekoľkých implementačných zákonov, na ktorých prijatie je potreba 2/3 väčšinu. Týka sa to napríklad penzijného systému, daní, ochrany národného dedičstva, ochrany rodín, volebného systému, atď. (s.1). Presný počet sa nám zistiť nepodarilo.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.05.2011
success
error