DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Ale čo by som videl najpodstatnejšie, prepáčte, a to už je skôr otázka pre právnikov, aby vystúpili, a aby bránili suverenitu Slovenska, to je to spochybnenie tých ústavnosti alebo slobody konania od roku '44 až do roku '90. To znamená, že v tom prípade neplatia ani napríklad mierové zmluvy, ktoré boli uzavreté po druhej svetovej vojne, môže sa otvoriť otázka vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros z roku 77, a tak ďalej. Čiže Maďari nadviazali v podstate na historický revizionizmus, na tú takzvanú historickú ústavu, ktorú im ale teda ten revizionizmus vyslovene Parížskej mierovej zmluvy paradoxne z roku 47, ktoré zrejme neuznávajú, nepriznáva.

Martin Poliacik vs. Rafael Rafaj - 16.05.2011
Neoveriteľné

Relevantná časť preambuly novej maďarskej ústavy:

Ctíme si výdobytky našej historickej ústavy a Svätú korunu, ktorá stelesňuje ústavnú kontinuitu Maďarska a celistvosť národa.

Neuznávame pozastavenie platnosti našej historickej ústavy spôsobenú cudzími inváziami.

Popierame premlčateľnosť neľudských trestných činov proti maďarskému národu a jeho občanom vykonaných počas panstva národno-socialistickej a komunistickej diktatúry.

Neuznávame právnu kontinuitu komunistickej "ústavy" z roku 1949, ktorá bola základom tyranského panstva, preto ju vyhlasujeme za neplatnú. 

Súhlasíme s poslancami prvého slobodného Národného zhromaždenia, ktorí vo svojom prvom uznesení vyhlásili, že naša dnešná sloboda vyklíčila z našej revolúcie z roku 1956.

Návrat samourčenia našej domoviny strateného 19. marca 1944 počítame od 2. mája 1990, od ustanovenia prvého slobode zvoleného zastúpenia ľudu. Tento deň považujeme za počiatok novej demokracie a ústavného poriadku našej domoviny.

Do akej miery vyššie uvedené tvorí základ pre spochybnenie medzinárodných zmlúv z obdobia medzi rokmi 1944 a 1990 si vyžaduje hlbšiu právnu a kontextuálnu analýzu.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.05.2011
success
error