DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Medzinárodné spoločenstvo neuznáva viaceré princípy, napríklad maďarský zákon o dvojakom občianstve neobsahoval takzvanú klauzulu Genuine link, na ktorú poukazovala od začiatku Slovenská národná strana, to znamená, že trvalý pobyt na udelenie občianstva.

Martin Poliacik vs. Rafael Rafaj - 16.05.2011
Pravda

V otázke udeľovania občianstva je v medzinárodnom práve dôležitý princíp "genuine link" alebo skutočné puto,ktoré predpokladá skutočné spojenie existencie, záujmov, pocitov spolu s existenciou vzájomných práv a povinností medzi občanom a štátom (J. Ondřej, Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, Plzeň 2007, str. 145).
Maďarský zákon o dvojitom bčianstve umožňuje získanie občianstva aj bez trvalého či dlhodobého pobytu na území Maďarska, čím nedodržiava vyššie zmieňovanú podmienku.

Argument o absencii tzv. genuine link použil napríklad sám Rafaj v relácii V politike 30. januára 2011. S podobným argumentom sa prezentoval aj na schôdzi NR SR vo februári 2011.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.05.2011
success
error