DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Predovšetkým Maďarská republika získala legitimitu v tomto zákone, ktorý je najvyšším zákonom a je ústavou a nie je to len preambula, ale na základe článku b z riadneho článku aj tá preambula obsahuje takzvané implementačné pravidlá.

Martin Poliacik vs. Rafael Rafaj - 16.05.2011
Neoveriteľné

Nevieme čo presne sa myslí pod implementačnými pravidlami. Pre illustráciu predkladáme znenie maďarského základného zákona:

Článok B znie:
(1) Maďarsko je nezávislý, demokratický právny štát.
(2) Štátnym zriadením Maďarska je republika.
(3) Zdrojom moci je ľud.
(4) Ľud uplatňuje svoju moc skrz volených zástupcov, výnimočne priamo.

Preambula:

Boh žehnaj Maďara!

Národné vyznanie viery
My, členovia maďarského národa, na začiatku nového tisícročia, so zodpovednosťou za každého Maďara, vyznávame nasledovné:
Sme hrdí na to, že náš kráľ svätý Štefan pred tisíc rokmi postavil maďarský štát na pevné základy a našu vlasť učinil súčasťou kresťanskej Európy.
Sme hrdí na našich predkov bojujúcich za udržanie, slobodu a nezávislosť Maďarska.
Sme hrdí na výborné duševné výtvory maďarských ľudí.
Sme hrdí na to, že náš ľud po storočia v bojoch bránil Európu, a svojou schopnosťou, usilovnosťou zveľaďoval jej spoločné hodnoty.

Uznávame úlohu kresťanstva v udržaní národa. Ctíme rozličné náboženské zvyklosti našej krajiny.
Sľubujeme, že budeme strážiť duchovnú a duševnú jednotu nášho národa roztrhanú na kúsky vo víchriciach minulého storočia. Národnosti a etnické skupiny žijúce na území Maďarska považujeme za súčasti maďarského národa.
Zaväzujeme sa, že budeme zveľaďovať a chrániť naše dedičstvo, maďarskú kultúru, náš jedinečný jazyk, hodnoty vytvorené človekom a prírodou Karpatskej kotliny.
Veríme, že naša národná kultúra predstavuje bohatý príspevok k mnohofarebnosti európskej jednoty.
Ctíme si slobodu a kultúru iných národov, snažíme sa o spoluprácu s každým národom sveta.

Uznávame, že základom bytia človekom je dôstojnosť človeka.
Uznávame, že individuálna sloboda sa môže rozvíjať len v spolupráci s inými.
Uznávame, že najdôležitejšími rámcami nášho spolužitia sú rodina a národ, základnými hodnotami našej súdržnosti vernosť, viera a láska.
Uznávame, že základom sily spoločenstva a cti každého človeka je práca, výkon ľudského ducha.
Uznávame povinnosť pomôcť padlým a chudobným.
Uznávame, že spoločným cieľom občana a štátu je naplnenie dobrého života, bezpečnosti, poriadku, spravodlivosti a slobody.
Uznávame, že skutočná vláda ľudu je len tam, kde štát slúži svojim občanom, ich záležitosti vybavuje spravodlivo, bez zneužívania a zaujatosti.

Ctíme si výdobytky našej historickej ústavy a Svätú korunu, ktorá stelesňuje ústavnú kontinuitu Maďarska a celistvosť národa.
Neuznávame pozastavenie platnosti našej historickej ústavy spôsobenú cudzími inváziami.
Popierame premlčateľnosť neľudských trestných činov proti maďarskému národu a jeho občanom vykonaných počas panstva národno-socialistickej a komunistickej diktatúry.
Neuznávame právnu kontinuitu komunistickej "ústavy" z roku 1949, ktorá bola základom tyranského panstva, preto ju vyhlasujeme za neplatnú. Súhlasíme s poslancami prvého slobodného Národného zhromaždenia, ktorí vo svojom prvom uznesení vyhlásili, že naša dnešná sloboda vyklíčila z našej revolúcie z roku 1956.
Návrat samourčenia našej domoviny strateného 19. marca 1944 počítame od 2. mája 1990, od ustanovenia prvého slobode zvoleného zastúpenia ľudu. Tento deň považujeme za počiatok novej demokracie a ústavného poriadku našej domoviny.

Uznávame, že po desaťročiach smerujúcich k morálnemu otrasu dvadsiateho storočia potrebujeme duchovnú a duševnú obnovu.
Dúfame v spoločne tvorenú budúcnosť, povolanie mladých generácií. Veríme, že naše deti a vnúčatá svojou schopnosťou, vytrvalosťou a silou ducha opäť spravia Maďarsko veľkým.
Náš základný zákon je základom nášho právneho poriadku: je zmluvou medzi Maďarmi minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Je rámcom, ktorý vyjadruje voľu národa, formu, v ktorej by sme chceli žiť.
My, občania Maďarska sme pripravení na to, že ustanovujeme poriadok našej krajiny na národnej spolupráci.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.05.2011
success
error