DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Jednoducho slovenská reprezentácia sa, zdá sa, nepoučila z veľmi sofistikovaných prístupov krok za krokom uskutočňovania toho hlavného plánu, ktorým je v podstate možno historická a možno aj štátoprávna revízia usporiadania po predovšetkým prvej svetovej vojne, je to to známe neuznávanie trianonskej mierovej dohody.

Martin Poliacik vs. Rafael Rafaj - 16.05.2011
Nepravda

Nevieme ci R. Rafaj prezentuje zámer o revíziu Trianonskej zmluvy zo strany madarských predstavitelov ako fakt alebo ako jeho dojem. Ak to vydáva za fakt, tak je to nepravda. Dokladom toho sú viaceré vyjadrenia. Uvádzame najnovšie dohladatelné vyjadrenie súcasného ministra zahranicných vecí Madarska J. Martonyiho zo 14. júna 2010:

"Claims that the post WWI Trianon Peace Treaty should be revised are 'totally absurd', said Hungarian Foreign Minister Janos Martonyi in an interview published in Serbian daily Danas on Saturday."

"Hungary insists on protecting the cultural and linguistic identity of the ethnic Hungarian community; it is a concept of human and civil rights, and it has 'absolutely nothing to do with territorial or border issues,' Martonyi said."

("Tvrdenia, že Trianonská mierová zmluva z konca I. sv. vojny by mala byt revidovaná sú 'totálne absurdné', hovorí minister zahranicných vecí Janos Martonyi v rozhovore uverejnenom v srbskom denníku Danas zo soboty"

"Madarsko trvá na ochrane kultúrnej a jazykovej identity etnickej madarskej komunity; je to koncept ludských a obcianskych práv, a nemá 'absolútne nic spolocného s otázkou územia alebo hraníc' povedal Martonyi")

Dátum zverejnenia analýzy: 15.05.2011
success
error