DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Droba

SaS

Vyhlásenie, ktoré sme naformulovali minulý týždeň je súčasťou dohody koaličnej rady...hlavne posledný odsek toho vyhlásenia jednoznačne dáva najavo, že odmietame to, čo Maďarsko spravilo.

Juraj Droba vs. Marek Madaric - 15.05.2011
Pravda

Posledný odsek spomínaného vyhlásenia, ktoré prijal Zahraničný výbor NR SR dňa 12. mája 2011, znie:

(NR SR -pozn.) "...odmieta  akékoľvek exteritoriálne účinky legislatívy iných krajín vrátane Základného zákona Maďarska a  ubezpečuje  všetkých občanov Slovenskej republiky, že na jej území platia a budú platiť výlučne Ústava Slovenskej republiky, jej právny poriadok a medzinárodnoprávne záväzky, ktoré prijala Slovenská republika."

Dátum zverejnenia analýzy: 14.05.2011
success
error