DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

Ešte sme to neuzavreli, ale určite sa dohodneme a určite samozrejme niekoho nominujeme, a pretože táto téma (rozpočtovej zodpovednosti, ktorá by mala byť chránená zákonom, pozn.) bola aj súčasnou našich, našich predvolebných téz a absolútne sa k nej hlásime.

Ivan Švejna vs. Ján Pociatek - 09.05.2011
Pravda

V Programovom zameraní strany Smer pre volebné obdobie 2010-2014 (.doc) sa píše: "Vyváženým rozpočtovým hospodárením v oblasti príjmov aj výdavkov bude vláda cielene pokračovať v konsolidácii verejných financií, pri znižovaní podielu deficitu verejných financií na HDP a udržaní priemerného podielu verejného dlhu na HDP. Pôjde pritom o ekonomicky a najmä cenovo efektívnejšie a transparentnejšie zabezpečovanie investícií, tovarov a služieb. Vláda bude pokračovať v realizácii opatrení súvisiacich so znížením rozpočtových kapitol, čím dosiahne vyššiu efektívnosť výdavkov vo verejnej správe.

Vláda v súvislosti s posilnením záväznosti viacročného rozpočtu verejnej správy vrátane predĺženia obdobia na ktoré sa rozpočtový rámec zostavuje zavedie stanovovanie výdavkových stropov."

Dátum zverejnenia analýzy: 08.05.2011
success
error