DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

...my sme to mali tiež ako jednu z priorít vylepšiť práve výber daní, najmä dane z pridanej hodnoty a taktiež snažiť sa eliminovať možné podvody alebo obchádzanie platenia týchto daní. Na čo sme mali pripravený aj projekt a taktiež viete, že ináč teraz je to aj diskutovaná téma, práve ten nový daňový informačný systém mal byť dostatočne robustný na to, aby ošetroval aj tieto veci.

Ivan Švejna vs. Ján Pociatek - 09.05.2011
Pravda

Vláda R. Fica pripravovala reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, ciel a poistných odvodov v rámci projektu UNITAS. V rámci tohto projektu bol plánovaný aj vznik nového daňového informačného systému (Viď. napr. dôvodová správa (.rtf) nového procesného zákona pre oblasť správy daní: 

"Je potrebné zvýrazniť, že navrhované zmeny nie je možné technicky zabezpečiť bez vývoja nového informačného systému pre daňovú správu. Ďalší vývoj súčasného daňového informačného systému v súvislosti s navrhovanými zmenami je možné považovať za neefektívne a v niektorých prípadoch aj nemožné. Súčasťou programu UNITAS je preto aj zabezpečenie vývoja nového informačného systému spĺňajúceho požiadavky súčasného stavu vedy a techniky a zároveň zabezpečujúceho moderný výkon správy daní."

Dátum zverejnenia analýzy: 08.05.2011
success
error