DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Existuje jedna krásna, krásna štúdia, ktorú spracovala banková skupina ING v Holandsku, ktorá dokonca sa pokúsila kvantifikovať dopady čiastkového rozpadu eurozóny v prípade, že by eurozónu opustili tie periférne ekonomiky, tie slabé ekonomiky typu Grécka, Portugalska, Írska a možno Španielska alebo dokonca je tu aj uvažované s alternatívou úplného rozpadu eurozóny a môžem bez toho, aby som išiel do detailov, zároveň k tomu, že už nemáme k tomu čas môžem povedať, že tie dopady sú stále únosné alebo únosnejšie ako oddiaľovať všetky tieto problémy, predlžovať agóniu a posúvať riešenie tých problémov na budúce generácie.

Jozef Kollár - 09.05.2011
Neoveriteľné

Dátum zverejnenia analýzy: 08.05.2011
success
error