DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

...v už spomínanom (Miklošom predstavenom, pozn.) úspornom balíčku v objeme približne 530 miliónov eur sa nachádza aj pasáž, ktorá hovorí o spotrebných daniach z piva, vína, zavedenie teda mimoriadneho odvodu pre banky a zdvojnásobenie daní z nehnuteľností,...

Jozef Kollár - 09.05.2011
Pravda

Programe stability SR na roky 2011 až 2014 na str. 38, 40-41 sú uvedené predpokladané opatrenia a príjmy zo spotrebných daní z piva, vína, bankovej dane a zvýšenie dane z nehnuteľností o 50%. Tieto zmeny majú v roku 2012 spolu tvoriť príjem cca 530 miliónov eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.05.2011
success
error