DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Ten pôvodný návrh Smeru, ktorý už bol raz prerokovaný v Národnej rade počítal až so 185 miliónmi práve preto, že a v tom je ten populizmus Smeru, že chceli presne túto sumu peňazí, ktorú štát vyberie na zvýšenej dani z pridanej hodnoty, ktorá bola zvýšená z 19 na 20%, tak tento výpadok, ak by sa DPHáčka vrátila naspäť na pôvodnú úroveň chceli presne nahradiť touto bankovou daňou...

Jozef Kollár - 09.05.2011
Pravda

SITA 6. apríla 2011 informovala, že návrh opozičného Smeru-SD znížiť základnú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) opäť na 19% v parlamente nezískal dostatočnú podporu poslancov. Očakávaný výpadok príjmov štátu v objeme 185 miliónov eur navrhoval Smer-SD vykryť zavedením osobitnej bankovej dane vo výške 1,35% z vybraných pasív bánk, ktorá by priniesla cca 186 miliónov eur.

Posledný návrh, ktorý aj momentálne Smer presadzuje, počítal zo sadzbou 0,73% a príjmom 94 miliónov eur. Avšak stále súbežne presadzoval opätovné zníženie DPH na 19%, takže by tým dosiahol zápornú bilanciu pre štátny rozpočet vo výške cca -90 miliónov eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.05.2011
success
error