DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

...pretože nie je prípustné, aby po 12 rokoch z týchto silových zložiek odchádzali mladí ľudia, 32-roční ľudia do dôchodku, tak povediac predčasného, aby zobrali nejaké odchodné, odstupné a ďalšie benefity...

Jozef Kollár - 09.05.2011
Zavádzajúce

Na základe zákona č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (.pdf),

podľa § 38 Výsluhový dôchodok ods.1

"Policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, má nárok na výsluhový dôchodok, ak služobný pomer trval najmenej 15 rokov."

podľa § 30 Druhy dávok výsluhového zabezpečenia

"Z výsluhového zabezpečenia sa poskytuje
a) výsluhový príspevok,
b) odchodné,
c) úmrtné,
d) výsluhový dôchodok,
e) invalidný výsluhový dôchodok,
f) vdovský výsluhový dôchodok,
g) vdovecký výsluhový dôchodok,
h) sirotský výsluhový dôchodok."


Pokiaľ ide nárok na výsluhový dôchodok, služobný pomer musí trvať aspoň 15 rokov, nie 12 rokov ako uvádza Kollár. Čo sa týka benefitov, je pravdou, že okrem odchodného existujú aj ďalšie, nie ale odstupné.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.05.2011
success
error