DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

R. Sulík: "Pýtam sa vás. Priemerná cena jednotková (plynu pozn.) išla zo 45 na 5?" P. Kažimír: Samozrejme, že áno.

Richard Sulík vs. Peter Kažimír - 11.04.2011
Zavádzajúce

Citujúc presnejšie P. Kažimíra ide o graf, "ktorý hovorí o priemerných cenách plynu pre domácnosti za jednotlivé roky. A tu vidíte ten zlom v privatizácii. Tu vidíte aj typ regulačnej politiky regulačného úradu za čias 2. Dzurindovej vlády a tu vidíte prácu, pán predseda, toho capa záhradníka, ako ste nazvali, nazvali pána Hojienčika, to znamená, tie ceny išli prudko dole."

Spomenutý graf hovorí o vývine cien za priemernú jednotkovú cenu plynu. Jej cena mala podľa grafu medzi rokmi 2007 a 2008 klesnúť z približne 45 centov na 5 centov. Diskusia medzi oboma politikmi ohľadom grafu zabrala pomerne veľkú časť relácie, keďže R. Sulík odmietal uveriť pravdivosti tohto grafu. A to až natoľko, že ešte hneď v nedeľu uverejnil na svojom blogu vlastné vysvetlenie:

"Do konca roku 2007 sa cena plynu udávala za jeden meter kubický a od začiatku roka 2008 sa udáva za jednu kilowatthodinu (kWh), inými slovami, fakturuje sa výhrevnosť a nie objem. Viac k zmene plynu nájdete na tejto podstránke SPP. K zmene došlo z dôvodu vyššej objektívnosti a aj z dôvodu, že vo väčšine európskych krajín sa používa jednotka kWh.

Podstatné je poznať prepočítací koeficient medzi 1 m3 a 1 kWh a ten je 10,6. To znamená, že 1m3 zodpovedá 10,6 kWh. Keď 1 meter kubický stojí 45 centov a jedna kilowatthodina stojí 4,25 centu, tak to je tá istá cena.
"

Demagog.sk overil tvrdenie R. Sulíka, či sa naozaj zakladá na pravde. Na stránke SPP (ktorú, R. Sulík spomína, pozn.) si môžete prečítať o zmenách účtovania spotreby zemného plynu:

"Slovenský plynárenský priemysel, a. s. zmenil od 1. januára 2008 spôsob účtovania spotreby zemného plynu - z doposiaľ používanej objemovej jednotky, metra kubického - m3 prešiel na energetickú jednotku, kilowatthodinu – kWh, ktorú bežne používajú viaceré európske krajiny, ako napríklad Česká republika, Nemecko, Rakúsko, Španielsko či Francúzsko. Zmena vyplynula z novely Zákona č. 656/2004 o energetike .

Zmena na energetické jednotky znamená objektívnejší spôsob účtovania spotrebovaného zemného plynu. Odberateľ platí za množstvo dodanej energie obsiahnutej v spotrebovanom zemnom plyne, nie za objem dodaného zemného plynu. Ako odberateľ získate lepšiu orientáciu pri porovnávaní cien jednotlivých energií, ktoré sú uvádzané v kWh."


Ďalej pripájame nasledovné zdroje.

Denník Pravda prišiel s postupom ako vypočítať rozdiel v platbe za plyn medzi rokmi 2007 a 2008, kedy sa menili nielen ceny v jednotlivých tarifách, ale tiež sa prešlo od účtovania plynu Sk/m3 k Sk/kWh:

"1. Z ročnej zúčtovacej faktúry treba získať údaj o ročnej spotrebe plynu a podľa cien na tento rok si vypočítať mesačné platby na rok 2007

2. Spotrebu v m3 treba previesť na spotrebu v kWh tak, že priemerné množstvo získavanej energie z plynu v SR - 10,555 kWh z kubíka - vynásobíme ročnou spotrebou zákazníka v m3 a to vynásobíme koeficientom (objemovým prepočítavacím číslom) pre obec, kde odberateľ sídli. Koeficient závisí od nadmorskej výšky obce a pohybuje sa medzi 0,90 (Tatranská Javorina - 1000 m.n.m. najvyššie položená obec s plynom v SR) až 1,011 (Klin nad Bodrogom - 98 m.n.m. najnižšie položená obec s plynom v SR). Koeficient pre obec je možné zistiť cez internet na www.pravda.sk/plyn

3. Získanú spotrebu domu v kWh vynásobíme cenou plynu v kWh pre danú tarifu podľa tabuľky nižšie

4. Výsledné číslo predstavuje ročnú platbu za plyn v korunách pre rok 2008, kedy sa bude plyn účtovať v Sk/kWh, pre výpočet platby za mesiac treba zohľadniť aj stále mesačné poplatky

5. Ak je rozdiel medzi platbou za plyn v kWh za rok 2008 nižší ako v tomto roku, keď sa plyn účtuje v Sk/m3, zákazník bude platiť od nového roka za plyn menej, v opačnom prípade mu plyn zdražie
"

Tabuľka cien za plyn za roky 2007 a 2008:

tarifa                           ročný odber (m3) platba za mesiac platba za mesiac platba za plyn platba za plyn 


2007 2008 2007 (Sk/m3) 2008 (Sk/kWh)
D1 (varenie) 0 až 200 64,5 62,5 17,48 1,8231
D2 (ohrev vody) 201 až 1700 120 151 14,14 1,3185
D3 (kúrenie) 1701 až 6500 159 200 13,86 1,2864
D4 (kúrenie vo veľkom) nad 6500 501 567 13,23 1,2221


Ak teda pri prepočítavaní platí, že z jedného kubíka plynu možno v priemere dostať 10,555 kWh energie, tak v prípade, že tento prepočítavací koeficient použijeme pri grafe, ktorý priniesol P. Kažimír, zistíme, že keď bývalá jednotka 1m3 mala priemernú cenu 45 centov, tak 10,555 kWh stojí rovnakých 45 centov. Z tohto dôvodu označujeme graf, ktorý P. Kažimír prezentoval v relácii za hrubo zavádzajúci, keďže v skutočnosti sa cena za tú istú jednotku nemenila.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.04.2011
success
error