DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

My sme iniciovali, podporovali vyjadrenia, deklarácie, postoje parlamentu napr. v témach odsunu Karpatských Nemcov alebo krívd, ktoré boli spáchané na židovskom obyvateľstve. Napr. pri téme genocídy Arménov v roku 2009, pri téme umiestňovania krížov vo verejných budovách alebo priestranstvách.

Ján Figel - 04.04.2011
Pravda

František Mikloško za KDH inicioval počas rozpravy o návrhu stanoviska Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckou republikou prijať uznesenie, v ktorom by NR SR uznala genocídu Arménov v roku 1915, pri ktorej zahynuli státisíce Arménov žijúcich v Osmanskej ríši. O návrhu sa nehlasovalo.

V 2009 NR SR prijala vyhlásenie (.rtf) Národnej rady Slovenskej republiky o umiestňovaní náboženských symbolov v školách a vo verejných inštitúciách v súlade s kultúrnou tradíciou krajiny . Za hlasoval celý poslanecký klub KDH.

Vyhlásenia NR SR k deportáciám Židov zo Slovenska a k odsunu slovenských Nemcov pochádzajú z rokov 1990 resp. 1991. Ako hlasovalo KDH pri týchto dvoch vyhláseniach nevieme overiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error