DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Pri Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu je deväť žiadostí, alebo deväť podaní, ktoré majú veľkú šancu uspieť preto, lebo už precedentný prípad bol rozhodnutý v Poľsku a tá pokuta už či za morálnu alebo hmotnú ujmu bola veľmi vysoká. Ide o milióny korún, alebo desiatky tisíc eur.

Ján Figel - 04.04.2011
Pravda

Podľa denníka Sme k februáru 2010 evidoval Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu 60 sťažovateľov z celého Slovenska. Celkovo bolo podaných deväť sťažností týkajúcich sa regulovaného nájomného.

Podľa denníka Pravda ESĽP Poľsku odporúčal, aby reguláciu nájomného zrušilo a dostupné bývanie riešilo s podporou z verejných zdrojov. 

V prípade Hutten-Czapska proti Poľsku, v ktorom súd rozhodol o porušení majetkových práv, zaručených článkom 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd, sťažovateľky – vlastníčky domu, na ktorý sa vzťahoval systém regulovaného nájomného v Poľsku. Súd sťažovateľke priznal €30 000 náhradu za morálnu ujmu a €22 500 ako náhradu za náklady, ktoré sťažovateľka vynaložila v súdnom pojednávaní.

Jedná sa teda spolu o €52 500, čo je 1,58 mil. Sk, teda rádovo síce ide o desiatky tisíc eur, ale nie o milióny korún.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error