DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Nájomníkom (ktorí žijú v bytoch s regulovaným nájomným a nezvládnu platiť vyššiu cenu deregulovaného nájomného pozn.) do roku 2017 musí byť poskytnuté zo strany obce, tam je povinnosť, nie možnosť ale povinnosť, náhradné bývanie.

Ján Figel - 04.04.2011
Pravda

Podľa návrhu zákona (.docx) o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je obec do roku 2017 povinná v prípadoch preukázanej materiálnej bytovej núdze, poskytnúť náhradné bývanie: 

"§12 ods.1

Obec je povinná poskytnúť bytovú náhradu žiadateľovi, ktorý je zapísaný v zozname podľa § 9 ods. 8 , do 31. decembra 2017 okrem prípadov podľa odsekov 2 a 3."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error