DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

My sme ponúkli riešenie, ktoré aj finančne znamená investíciu v nasledujúcich rokoch na úrovni vyše 72 mil. eur. To je vyše 2 mld. Sk, ktorú štát poskytne vo forme až 100% dotácií dotknutým obciam (na kompenzáciu výdajov na regulované nájomné pozn.).

Ján Figel - 04.04.2011
Pravda

Zmienka o 72 miliónoch vychádza z výpočtov MDVaRR SR (dokument Doložka vplyvov) v Návrhu zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov. Tieto čísla boli prebrané aj tlačou a spravodajskými servermi.

Etrend.sk píše:

"Slovenské úrady už skôr spočítali, že nárok na náhradný nájomný byt od obcí by mohlo mať tisíc občanov. To by znamenalo, že na výstavbu tohto počtu nájomných bytov by štát poskytol obciam dotáciu 72,7 milióna eur."

Denník Sme zo dňa 30. marca 2011:

"Návrhy dvoch spolu súvisiacich zákonov, ktoré predložil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ (KDH), by mali platiť po schválení v parlamente 1. septembra. ... Na dotácie pre nájomcov, ktorí si nebudú môcť dovoliť získať náhradné bývanie, bude potrebných 72,7 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu zákona o dotáciách na obstaranie náhradných nájomných bytov. Dotáciu bude podľa návrhu zákona možné poskytnúť na obstaranie náhradných bytov, technickej vybavenosti a pozemkov. Dotácia na obstaranie náhradného bytu má byť vo výške 100 % oprávnených nákladov, ak na štvorcový meter podlahovej plochy neprevýšia 1 tisíc eur."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error