DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Teplárne či budú súkromné alebo štátne, budú naďalej regulované predsa Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, to znamená, že tento trh s teplárenstvom je na Slovensku plne konkurenčný.

Jozef Kollár vs. Peter Kažimír - 28.03.2011
Pravda

Medzi hlavné činnosti odboru regulácie tepelnej energetiky v rámci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) okrem iného patrí:

- určovanie spôsobu, postupov a podmienok na tvorbu cien za výrobu, distribúciu a dodávku tepla
- návrh rozsahu cenovej regulácie a spôsob jej vykonania


Čo sa týka časti o konkurencieschopnosti, do pôsobnosti ÚRSO patrí aj zabezpečenie transparentnej, nediskriminačnej a efektívnej hospodárskej súťaže v sieťových odvetviach podľa tohto zákona so zreteľom na ochranu spotrebiteľa.

Rovnako ako aj v iných odvetviach, aj teplárne by v prípade ich predaja podliehali (aspoň ich cenová politika) pod ÚRSO.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.03.2011
success
error