DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

O tom či tento Euroval poskytne niektorej problémovej krajine pomoc alebo nie rozhodne sa. Každá krajina bude mať právo veta, to znamená jednohlasné rozhodovanie, ale napríklad už o tom, že pokiaľ by kleslo základné imanie, splatené imanie tohto Eurovalu a kleslo by práve preto, že sa stav prípadne potrebuje kryť na nejaké straty finančné z operácií, ktoré mal alebo sa stal platobne neschopným voči vlastným veriteľom, tak vtedy sa bude musieť to základné imanie doplniť na pôvodnú výšku a na toto už bude stačiť jednoduchý súhlas Rady guvernérov, kde bude Slovensko zastúpení svojim ministrom financií, to znamená, že tam bude Slovensko vždy prehlasované a hrozí v takomto prípade riziko, že tam budeme ako som spomínal tým automatom na dodávky hotovostných peňazí posielať do Bruselu peniaze.

Jozef Kollár vs. Peter Kažimír - 28.03.2011
Pravda

Podľa informácií portálu investujeme.sk:

"ESM bude spravovať Rada guvernérov, pozostávajúca z ministrov financií členských štátov eurozóny s hlasovacím právom a z dvoch pozorovateľov: komisára pre ekonomické a menové záležitosti a guvernéra ECB. Rada si zvolí hlasovaním svojho predsedu. O poskytnutí finančnej pomoci, podmienkach poskytnutia finančnej pomoci, úverovej kapacite ESM a zmenách ponuky nástrojov financovania rozhoduje Rada guvernérov jednohlasnou väčšinou, ktorej nebráni, ak sa niektorý z členov zdrží hlasovania. O ostatných rozhodnutiach sa hlasuje kvalifikovanou väčšinou, ak sa nerozhodne inak. Rada riaditeľov bude vykonávať úlohy, ktoré na ňu deleguje Rada guvernérov. Každý člen ESM navrhne jedného riaditeľa a jedného jeho náhradníka. Všetky rozhodnutia Rady riaditeľov budú musieť byť schválené kvalifikovanou väčšinou. Pomer hlasov bude na základe podielu na ESM, kvalifikovaná väčšina bude 80% hlasov."

To, kedy sa rozhoduje inak uvádza napríklad originálny dokument o záveroch Rady v Bruseli  z 25. marca (.pdf), kde sa uvádza aj Kollárom spomínaná možnosť:

"The Board of Governors will decide by mutual agreement when adapting the amount of total subscribed capital or when calling capital, except in the specific cases described below. First, the Board of Directors can decide, by simple majority, to restore -by calling in capital- the level of paid-in capital in the event that the amount of paid-in capital is reduced by the absorption of losses."


(Rada guvernérov môže jednoduchou väčšinou rozhodnúť obnoviť úroveň vloženého kapitálu v prípade, že suma vloženého kapitálu je znížená tlmením strát)

Dátum zverejnenia analýzy: 27.03.2011
success
error