DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

. Ale pravdou je to, že to podnikanie v druhom pilieri je veľmi regulované, tzn. skutočne sú tam veľmi veľké obmedzenia, máloktoré odvetvie je regulované tak ako druhý pilier a je mnohonásobne regulované, viacej ako banky napr.

Peter Kažimír vs. Ivan Švejna - 14.03.2011
Neoveriteľné

Je náročné kvantifikovať či kvalitatívne posúdiť, či miera regulácie podnikania v sociálnom poistení niekoľkonásobne prevyšuje reguláciu bankového sektora. Napríklad portál reformnavlada.sk píše, že samotný sektor bankovníctva, poisťovníctva a kapitálové trhy sú zo strany štátu výrazne regulované a tým štát významne obmedzuje slobodné podnikanie. Bližšie však nie je špecifikované, ktorý sektor podľa nich trpí väčším počtom regulácií.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2011
success
error