DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Samozrejme na druhej strane treba povedať, že základy tej zmeny odvodového systému sa rysujú a v podstate boli už povedané alebo zmenené v programovom vyhlásení vlády.

Peter Kažimír vs. Ivan Švejna - 14.03.2011
Pravda

programovom vyhlásení vlády (.pdf) sa okrem iného píše:

"Vláda SR zrealizuje systém jednoznačného, relevantného a včasného výkladu zákonov, ktoré sa týkajú daňových a odvodových povinností.

Vláda SR presadí zásadnú reformu a zjednodušenie odvodového systému s cieľom zefektívniť tento systém. Presunie odvodovú povinnosť na zamestnanca a zavedie superhrubú mzdu s príslušným navýšením hrubej mzdy. Zavedie odvodový bonus za predpokladu fiškálnej neutrality a zohľadnenia dosahov na marginalizované skupiny.

Vláda SR zjednotí výber daní a ciel a následne aj odvodov na jednotné miesta, ktorými budú zreformované súčasné daňové úrady, a zavedie spoločné ročné zúčtovanie dane z príjmu a odvodov. Zjednoduší daňové priznania a iné výkazy a obmedzí počet rôznych tlačív a výkazov. Posúdi zavedenie registra účtovných závierok tak, aby účtovné jednotky nepredkladali závierky viacerým štátnym orgánom."

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2011
success
error