DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Môžte si pozrieť prepisy, napríklad mojich vystúpení v Národnej rade. Keď ste na jeseň prijímali ten váš skvelý vynález skazy, ten vládny balíček skromnosti, my sme vás jasne upozorňovali na to, že sú tu, informácie z Fall, z Svetovej organizácie pre výživu o tom, že index svetových cien sa dostal na jeseň minulého roku na úroveň predkrízových rokov, roku 2008, ktorý bol spojený s novým fenoménom nárastu cien potravín.

Zsolt Simon vs. Peter Kažimír - 28.02.2011
Pravda

Poslanec P. Kažimír vystúpil 30. novembra 2010 počas rozpravy a okrem iného tiež povedal:

"Existuje štúdia FAO, Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Je stará takisto pár týždňov tá štúdia, ktorá hovorí o tom, že cenové indexy základných potravín, mám tým na mysli múku, cukor, také tie úplne základné potravinové komodity, s ktorými sa v obchode obchoduje, tak tie indexy sa dostávajú alebo sa dostali na úroveň jesene roku 2008.

Jeseň 2008 bola opäť taká ojedinelá z toho pohľadu, že doniesla do ekonomickej teórie nový pojem alebo staronový pojem, ktorý sa nazýva agflácia. To znamená závratný nárast cien potravín. My sa dostávame s cenovou úrovňou niektorých komodít na úroveň jesene 2008."

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error