DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

Hlas

Zároveň si treba aj uvedomiť aká je u nás stredná dĺžka dožitia a treba si teda uvedomiť, že na rozdiel od mnohých západných krajín, ktoré už dnes posúvajú alebo už majú vyšší dôchodkový vek ako je dôchodkový vek na Slovensku, my sme v situácii, kedy sa naši ľudia dožívajú menej rokov...

28.02.2011
Pravda

Na ilustráciu v porovnaní s priemerom EÚ má Slovensko nižšiu strednú dĺžku života. Údaje z roku 2004 pre : muži 75,6 a ženy 81,7. Slovensko v roku 2004 muži 70,3 a ženy 77,8 rokov. Podľa Trendu a údajov z roku 2008 sme patrili medzi krajiny s najhoršou priemernou dĺžkou života v EÚ. Stredná dĺžka života sa u nás predlžuje:

"Aj keď sa stredná dĺžka života slovenských obyvateľov za posledných 15 rokov zvýšila približne o 2 roky, pohybuje sa pod priemerom Európskej Únie."

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error