DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

SMER-SD

Obmedzili sme zisky DSS-iek z poplatkov a naviazali sme možnosti zvýšiť si príjem z týchto poplatkov na schopnosť zhodnotiť. Tzn., že aj DSS-ka dokáže nejak významne zhodnotiť tie vklady toho svojho klienta, tak potom nech má nárok si z toho zhodnotenia niečo zobrať.

28.02.2011
Pravda

Novelou zákona o dôchodkovom sporení z marca 2009 bol zisk DSS z poplatkov bol znížený z 0,065 % z majetku na účte sporiteľa na 0, 025%. Výnosová časť poplatku závisí od zhodnotenia úspor, portál sme.sk: "DSS si bude môcť vyplatiť takzvaný výnosový poplatok len vtedy, ak sa hodnota dôchodkových jednotiek, ktoré si sporiteľ za každý príspevok nakupuje, zvýši. Inak povedané, majetok na účte sporiteľa narastie nielen o nové príspevky, ktoré tam posiela, ale aj o ich kladné zhodnotenie."  

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error